Digitaliseringskommissionen

Digitaliseringskommissionen presenterar sin handlingsplan

Pressmeddelande   •   Dec 20, 2012 09:54 CET

Digitaliseringskommissionen har överlämnat ”Handlingsplan för Digitaliseringskommissionen – inriktning och ambitioner” till it- och energiminister Anna-Karin Hatt.

I handlingsplanen konstaterar utredningen att Sverige har en lång tradition av både digitalisering och av bred digital delaktighet. Samtidigt är regeringens it-mål, att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter, högt ställt. För att nå dit räcker det inte att förvalta Sveriges redan starka position.

"Vi måste både fortsätta vidareutveckla hur vi använder digitaliseringen och ständigt sträva efter att inkludera fler grupper, på alltmer lika villkor", säger Digitaliseringskommissionens ordförande Jan Gulliksen.

Handlingsplanen lyfter fram tre områden ur regeringens nationella it-strategi, It i människans tjänst – en digital agenda för Sverige, som utredningen i första läget kommer rikta särskilda insatser mot. Dessa är digitalt innanförskap och jämställdhet, skola, undervisning och digital kompetens samt entreprenörskap och företagsutveckling.