DigitasLBi Sverige

DigitasLBi lyfter kvinnliga ledare och flyttar fram positionen i Norden

Pressmeddelande   •   Nov 01, 2016 09:41 CET

DigitasLBi tar höjd genom att slå ihop fem kontor över tre starka marknader under enad flagg. Kvinnor tar plats på ledande positioner och lyfter byråns erbjudande till nya nivåer.

Sammanslagningen till DigitasLBi Nordics betyder att den digitala kommunikationsbyrån breddar sitt erbjudande och effektivt spetsar kompetenser för att möta kundernas växande behov. På byrån är man mycket positiv kring den nya strukturen och laguppställningen.

“På DigitasLBi jobbar vi med väldigt många av nordens största och starkaste varumärken. Dessa företag står inför stora digitala omställningar och för att möta dessa krävs både specialisering och bredd, vilket en sammanslagning bäddar för. säger Pierre Renhult, VD i Sverige och Managing Director för hela Norden.

Expansionen skapar även möjligheter inom bolaget och i den nya ledningen tar kvinnorna plats. Pierre Renhult väljer nu efter en extern benchmark att lyfta fram interna förmågor. Karen Ruudh, kundansvarig för bland annat en av byråns största kunder Husqvarna Group, tillträder tjänsten som byråchef i Göteborg den 1:a november.

”Att få leda arbetet med att utveckla vårt erbjudande, kunder och team över flera marknader och samtidigt kunna stärka upp lokalt med så otroligt bra kompetens känns väldigt inspirerande. Bettina Sherain vår CEO och min chef är kvinna, vi har en kvinnlig CTO, och nu är dessutom 3 av våra 5 byråchefer kvinnor och det känns helt rätt”, kommenterar Pierre Renhult.

Tack vare den nya nordiska organisationen får kunderna tillgång till 250 kompetenser med både spets och bredd för att lösa strategi, kommunikation, teknologi, data och aktivering. Från det största kontoret i Göteborg ser Karen Ruudh fram emot utmaningen att leda en tredjedel av dessa mot framtiden.

“Jag är väldigt glad över min nya roll som byråchef för Göteborg och chansen att tillsammans med kollegor och kunder över hela norden fortsätta skapa möjligheter kring digital transformation. Med den nya nordiska strukturen kan vi erbjuda ett holistiskt tänkande men lika viktigt är det för mig att inspirera och skapa en attraktiv arbetsplats lokalt där expertis och kompetens får växa och ta plats” säger Karen Ruudh.

Parallellt med rollen som byråchef behåller Karen Ruudh kundansvaret för Husqvarna Group, vilket är ett självklart sätt att arbeta för en kundfokuserad byrå. Lika självklart som det är för DigitasLBi att ha en jämn könsfördelning inom ledningen, en annars ovanlig syn in i byråbranschen.

Om DigitasLBi

DigitasLBi är en digital kommunikationsbyrå, som erbjuder kundanpassade lösningar inom alla digitala discipliner i såväl Norden som globalt. Byrån arbetar för internationella företag som IKEA, Volvo, Reebok och Mærsk, och består i Norden av 250 digitala specialister i Sverige, Danmark och Norge.

Globalt har DigitasLBi 7 000 medarbetare på 40 kontor i 25 länder.

DigitasLBi Sverige har tre kontor med över 160 medarbetare totalt. Pierre Renhult är VD för Sverige och fortsätter samtidigt som ledare av kontoret i Göteborg. Kontoret i Malmö leds av Rikard Paulsson och i Stockholm av Mikael Larsson.

I Sverige arbetar DigitasLBi med ett flertal ledande globala kunder som Volvo Cars, Volvo Lastvagnar, SKF, Sandvik, SCA, Tieto, Royal Canin, Scandic, Danfoss, Trelleborg, Ascom och Reebok.

www.digitaslbi.com/se