DIK-förbundet

DIK menar att kultursamverkan förutsätter starka och stora regioner

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2010 14:22 CET

Fackförbundet DIK, som organiserar akademiker som arbetar med kultur och kommunikation, tycker att det är viktigt med en tydlig statlig kulturpolitik, men anser att det krävs jämbördiga parter för att regional kultursamverkan med staten ska få positiv effekt.
– Kultursamverkansutredningen lämnar stora luckor i det praktiska genomförandet, säger Karin Linder i en kommentar till det förslag som landshövding Chris Heister idag presenterade för kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth.

DIK är positivt till att ge regionerna ökat ansvar för kulturpolitiken. Det ger möjlighet att utveckla samarbetet mellan kultur och övrigt samhällsliv. På så sätt kan kulturen bli en motor för utveckling och tillväxt.
– Kultursamverkansutredningens förslag ligger väl i linje med en sådan tanke, säger DIK:s nya förbundsordförande, Karin Linder, som tidigare arbetat som verksamhetsutvecklare på Nationalmuseum i Stockholm.
DIK anser att Kultursamverkansutredningens förslag förutsätter starka och stora regioner. Det räcker inte med en god regional samverkan, som är utgångspunkten för att låta Norrbotten ingå bland dem som först ska omfattas av utredningens förslag, om det ekonomiska och befolkningsmässiga underlaget är för litet. Dessutom kan de nya regionala samordningsfunktionerna skapa strider mellan redan etablerade lokala institutioner och nya regionala kultursatsningar, något som påpekats inte minst från Stockholms kommun.
– Det kan bli svårt att upprätthålla kvalitet och kompetens om statens motpart representerar för små enheter. Det som ser bra ut i teorin kan bli mycket svårt att genomföra i praktiken., säger Karin Linder.
Hon värdesätter att utredningen tar avstamp i en tydlig statlig kulturpolitik.
– En tydlig statlig kulturpolitik måste ligga till grund för överenskommelser med regionerna. Annars riskerar vi att få en kulturpolitik som styrs av tillfälliga lokala intressen och satsningar, säger hon.

Kontakt:
Karin Linder
förbundsordförande
mobil 0730 83 08 01

Pressansvarig
Elisabet Blomberg
mobil 0733 66 24 06