Dimension Data

Dimension Data bygger ny infrastruktur för bankkontoren

Pressmeddelande   •   Sep 03, 2003 09:02 CEST

SEB satsar på kraftfullt IT-stöd över hela landet

SEB har valt nätverksintegratören Dimension Data som leverantör av bankens nya nätverk för kontorsrörelsen. Sammanlagt ska Dimension Data installera och integrera utrustning på cirka 215 bankkontor från Gällivare i norr till Ystad i söder. Existerande teknologi byts ut mot nästa generations switchar och routrar, därmed är stamnätet säkrat för såväl dagens som framtida behov.

SEB är en av Sveriges fyra storbanker. Banken har valt att satsa på kontorsrörelsen och som ett led i detta har banken nu gett den internationella nätverksintegratören Dimension Data i uppdrag att leverera och installera ett nytt stamnät till bankkontoren. Ordern är värd över 15 miljoner kronor och omfattar både tjänster och utrustning.

– SEB satsar från början på en kraftfull lösning som lägger grunden för en framtidssäker infrastruktur, säger Mats Germundsson, General Manager Dimension Data Sverige. Vi har en lång relation med SEB sedan tidigare och har arbetat med Internetbanken och SEB IT Service/Nättjänster. Det är naturligtvis mycket glädjande att vi får förnyat förtroende i en så kritisk process som kontorsnätets IT-stöd.

SEB har valt en lösning med switchad teknik som kraftigt ökar bandbredden. Varje switch kan även leverera ström till IP-telefoni. Även om inga sådana beslut ännu är fattade så väljer allt fler företag att kombinera tal, video och datatrafik i tjänstebaserade nätverk. Den nya infrastrukturen innebär alltså att banken i framtiden kan spara stora pengar på till exempel IP-telefoni men också på serverkonsolidering. Idag har till exempel varje bankkontor sin egen server.

– Det var i hård konkurrens vi valde Dimension Data, säger Anders Lindström ansvarig för upphandling av Nätverkstjänster inom SEB IT Service. Dimension Data har tidigare levererat utrustning till oss. Att vi nu går vidare och låter företaget sköta leverans och integration av ett större nätverk är ett mått på det förtroende vi känner för dem som kvalificerad nätverksintegratör.

Samtidigt som kontorens nya IT-nätverk implementeras lanserar Telia tjänsten X-line Ethernet för första gången i ett stort företag. Det innebär att SEB:s kontor kommunicerar både internt och externt över Ethernet. Därmed upphör nästan alla begränsningar vad gäller bandbredd.

Arbetet påbörjas i september och oktober och leveransen beräknas vara avslutad i mars år 2004.

För mer information kontakta:
Mats Germundsson, General Manager Dimension Data Sverige
Tfn: +46-8-587 450 11, mobil: +46-70-844 50 11, mats.germundsson@eu.didata.com

Anders Hindrikes, Kundansvarig Dimension Data Sverige
Tfn: +46-8-587 450 36, mobil: +46-70-844 50 36, anders.hindrikes@eu.didata.com

Anders Lindström, Tjänsteansvarig IT-nätverk, SEB IT Service
Tfn: +46-8-639 25 40, anders.lindstrom@seb.se

Dimension Data är en ledande global aktör inom nätverksintegration och tillhörande tjänster. Företaget har egna kontor i mer än 30 länder och cirka 9 500 anställda. Dimension Datas unika kunskap inom integration av applikationer i nätverk skapar förutsättningar att leverera optimala nätverkslösningar. Dimension Data är noterat vid Londonbörsen. Företaget etablerades i Sverige 1988 och har egna kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Mora och Kalmar. Företaget är så kallad Gold Partner till Cisco i Sverige, vilket ger förmånliga villkor för både Dimension Data och i förlängningen dess kunder.