Lärarnas Riksförbund

Dimensioneringen av hela utbildningsystemet bör ses över, men föreslagna insatser mot estetiska programmet är fel

Pressmeddelande   •   Aug 23, 2012 12:01 CEST

Idag aviserade moderaterna ett kommande förslag att begränsa platserna på det estetiska programmet, främst för att elever som gått programmet har för låg etableringsgrad på arbetsmarknaden.

- Lärarnas Riksförbund är kritiska till en sådan riktad insats mot det estetiska programmet så nära inpå den stora gymnasiereformen, men välkomnar tankar om att se över dimensioneringen för hela utbildningssystemet, säger förbundsordförande Metta Fjelkner.

- Det estetiska programmet har haft en mycket svag koppling till arbetsmarknaden, det visade inte minst Lärarnas Riksförbunds och LO:s gemensamma rapport om yrkesprogrammen från 2007. Av just den anledningen har vi sett med tillförsikt på den mer renodlade formen det estetiska programmet fått i och med GY2011, där det blivit ett renodlat högskoleförberedande program, säger Metta Fjelkner.

- Vi anser vidare att man först och främst bör vänta och se vilka effekter denna förändring får innan ytterligare åtgärder vidtas. Därutöver anser vi också att det är mycket märkligt att rycka loss ett specifikt program avseende dimensioneringsfrågan, en fråga som det skulle behövas ett samlat nationellt ansvar kring avseende både styrning, dimensionering och finansiering.

- Vi har också sedan tidigare påpekat, i samband med att estetisk verksamhet togs bort som gymnasiegemensamt ämne, att det finns ett stort behov av estetiska kunskaper och läroprocesser i gymnasieskolan. Därför lade vi i gymnasiereformen stor möda på att rädda det estetiska programmet. Det är nu viktigt att ge det estetiska programmets lärare och elever arbetsro med de nya förutsättningarna från GY2011, och se vilka effekter förändringarna får innan vi ger oss i kast med nya, avslutar Metta Fjelkner.

För kommentarer:
Metta Fjelkner, ordförande Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 68
För upplysningar:
Zoran Alagic, presschef Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 00

Lärarnas Riksförbund – det akademiska förbundet för behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare. Med våra 85 000 medlemmar är vi ett av de största förbunden inom Saco.

Lärarnas Riksförbund organiserar främst lärare i ungdomsskolan och vuxenutbildning. Vi organiserar även majoriteten av landets studie- och yrkesvägledare. Tyngdpunkten finns i gymnasiet och högstadiet där majoriteten av lärarna är medlemmar i Lärarnas Riksförbund.