NetIntegrate Sweden AB

Din guide till rätt och säker molntjänst

Pressmeddelande   •   Jul 10, 2013 10:46 CEST

Företag flyttar mer och mer IT-system till molnet, även affärskritisk och ibland kvalificerat hemlig information. Molntjänster innehåller portaler och verktyg för digitalt samarbete mellan kollegor, samarbetspartners och kunder. Molntjänsterna når utanför företagets brandväggar skyddade av leverantörens säkerhet.

Att säkra användandet av molntjänster kräver utbildning av användare i säkerhetsmedvetande baserad på en utvecklad IT-strategi. Strategin har utarbetats efter en analys av hot, risker och möjligheter med det nya arbetssättet som är oberoende av tid och plats.

Ove Bristrand på NetIntegrate har utarbetat en metod för sårbarhetsanalys av molntjänster baserad på 30 års erfarenhet av IT och telekom, varav de 4 senaste med konsulttjänster i införande av molntjänster.

Företag kan dra nytta av kunskaper i hur molntjänster kan attackeras och hur dom kan utnyttjas på ett säkert sätt. Ove är en anlitad föredragshållare i ämnet molnsäkerhet. Ett av hans specialområden är användandet av privata enheter på arbetsplatsen, det som betecknas BYOD (Bring Your Own Device).

Tjänsten Cloud-SWOT utförs i samarbete med och på uppdrag av företagsledningar samt IT-avdelningar. Läs mer om tjänsten på www.netintegrate.se/analys eller en.netintegrate.se/analysisanalysis.

För mer information kontakta Ove Bristrand på 08-5000 3170 eller via news@netintegrate.se 


NetIntegrate bygger på Ove Bristrands drygt 25 års erfarenhet av ICT-branschen, ofta har Ove sett support p.g.a. "problem som härrör till användarens brist på kompetens eller utbildning.
Texten fanns med i en effektivitetsmätning som genomfördes på bl.a. Bankgirocentralen när Ove arbetade där som nätverkstekniker på 90-talet.

För de små och medelstora företagen driver NetIntegrate tjänsten hyrarbetsplats.se som ger all kommunikation som en molntjänst, för platsoberoende arbetande.

NetIntegrate satsar på att få fler att bli IT-kunniga via utbildningar både i klassrum och via Webinars.

NetIntegrate är privatägt företag med kontor i på Ekbacksvägen i Bromma/Stockholm.