ARLANCH

Din vigselring producerar 21 ton giftigt avfall

Pressmeddelande   •   Feb 24, 2010 16:48 CET

För en tid sedan visade SVT den uppmärksammade dokumentären Blybarnen och Boliden. Faktum är dock att det som hände då på 80-talet inte var en isolerad händelse utan något som sker dagligen. Därför har vi på ARLANCH valt att använda återvunnet guld till våra klockor och uppmanar andra att följa efter.

Guldframställning är en av världens mest miljöförstörande industrier. Bara guldet till en 18k vigselring på 10 g lämnar efter sig 21 ton giftigt avfall i produktionslandet. Mark och vatten förorenat av cyanid, kvicksilver och tungmetaller.

Man ser också en klar ökning av brottslighet, alkohol- och drogmissbruk där gruvföretagen etablerar sig. Mycket lite av investeringarna i gruvbrytningen går sedan till lokalbefolkningen. Många måste istället lägga en stor del av sin lön på att behandla kronisk astma, blyförgiftning och andra sjukdomar relaterade till gruvdriften i deras områden. I den Peruanska byn La Oroya visade en undersökning, av det Peruanska hälsoministeriet, att 99% av barnen led av svårartad blyförgiftning. Vart femte barn var i sådant dåligt skick att det skulle behöva akut sjukvård.

Det händer även att gruvföretagen tvingar iväg lokalbefolkningen utan tillräckligt med kompensation för att de ska kunna köpa land någon annanstans. Att många inte kan visa papper på jorden de brukat sen generationer tillbaka utnyttjas. Kvinnorna blir i vissa fall helt utan kompensation då de i många länder inte får stå som ägare av sin mark.

Många arbetstillfällen för kvinnor inom bl.a. jordbruket försvinner när gruvbrytningen tar land i anspråk. Detta gör dem än mer beroende av sina män och manliga släktingar. Prostitutionen ökar och med det HIV/AIDS som drabbar kvinnorna oproportionellt mycket. De kvinnor som får jobb inom gruvbrytningen diskrimineras svårt och får utstå sexuella trakasserier från manliga kollegor och chefer. En kvinna som blir gravid riskerar avsked. Männen som får anställning i gruvorna, ett av världens farligaste jobb, riskerar förutom livet både lungcancer och skador på nervsystemet.

När guldet tagit slut lämnas lokalbefolkningen med mark förgiftad för generationer framåt. Kvicksilvret som användes i Kalifornien under guldruschen på 1800-talet återfinns fortfarande i levande fisk idag.

Alla fakta i denna artikel är hämtade från kampanjen No Dirty Gold. På deras sajt www.nodirtygold.org kan du läsa mer om guldets påverkan på människor och miljö.

ARLANCH är ett svenskt klockmärke med fokus på hållbar utveckling. www.arlanch.se