Diös Fastigheter

Diös avslutar avtal om likviditetsgaranti

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2009 11:53 CEST


Diös Fastigheter AB (publ) har per den 1 juli 2009 avslutat avtalet med Remium som likviditetsgarant i handel med Diösaktien. Garantin har omfattat upp till fyra börsposter.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Christer Sundin, VD, tel. 0770-33 22 00, 070-688 72 83, christer.sundin@dios.se
Rolf Larsson, Ekonomichef, tel. 0770-33 22 00, 070-666 14 83, rolf.larsson@dios.se

Fakta om Diös Fastigheter
Bolaget bildades under april 2005. Diös Fastigheter skall för¬värva, förädla, förvalta och försälja fastigheter
med god lönsamhet, och finnas på marknaden norr om Dalälven. Bolaget äger 115 fastigheter belägna på
ett 15-tal orter. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 550 000 kvm, och fastigheternas totala
marknadsvärde uppgår till cirka 3,8 Mdr.

Nuvarande förvaltningskontor finns i Borlänge, Falun, Mora, Gävle, Sundsvall, Östersund samt Luleå.
Huvudkontoret ligger i Östersund Diös aktie är noterad på OMX Nordiska Börs Stockholm, lista Small Cap.