Diös Fastigheter

Diös förlänger avtal med Handelsbanken

Pressmeddelande   •   Jul 02, 2009 09:39 CEST

Diös Fastigheter AB (publ) har per den 1 juli 2009 träffat överenskommelse med Sv Handelsbanken om förlängning av nuvarande kreditfacilitet med ytterligare två år. Ny förfallotidpunkt är mars 2012.

- I tider när finansierigfrågorna har en stor och viktig betydelse för alla bolag är det viktigt att vi har kunnat trygga vår finansiering fram till mars 2012, säger VD Christer Sundin i en kommentar.
För ytterligare information, vänligen kontakta
Christer Sundin, VD, tel. 0770-33 22 00, 070-688 72 83, christer.sundin@dios.se
Rolf Larsson, Ekonomichef, tel. 0770-33 22 00, 070-666 14 83, rolf.larsson@dios.se


Fakta om Diös Fastigheter
Bolaget bildades under april 2005. Diös Fastigheter skall för¬värva, förädla, förvalta och försälja fastigheter
med god lönsamhet, och finnas på marknaden norr om Dalälven. Bolaget äger 115 fastigheter belägna på
ett 15-tal orter. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 550 000 kvm, och fastigheternas totala
marknadsvärde uppgår till cirka 3,8 Mdr.

Nuvarande förvaltningskontor finns i Borlänge, Falun, Mora, Gävle, Sundsvall, Östersund samt Luleå.
Huvudkontoret ligger i Östersund Diös aktie är noterad på OMX Nordiska Börs Stockholm, lista Small Cap.