Diös Fastigheter

Diös har tecknat avtal med O´Learys i Gävle

Pressmeddelande   •   Dec 29, 2009 08:47 CET

Diös Fastigheter AB (publ) har tecknat ett 13-årigt hyresavtal med O’Learys (Sportbaren i Sälen) i fastigheten Norr 29:5 på Drottninggatan 6 i centrala Gävle.

Restaurangens yta kommer att uppgå till ca 785 kvm och innebär att fem före detta lokaler byggs om till en, samt en nyproducerad del på innergården. För att möjliggöra uthyrningen har fyra hyresgäster flyttat, två av dessa driver verksamheten vidare på annat håll i våra fastigheter.

– Det blir ett välkommet tillskott i stadsbilden, anpassningen av lokalen pågår för fullt och i månadsskiftet mars/april 2010 beräknar vi vara klara, säger Anders Hedström, MO chef i Gävle

För ytterligare information, vänligen kontakta
Christer Sundin, VD, tel. 0770-33 22 00, 070-688 72 83, christer.sundin@dios.se
Anders Hedström, MO chef Gävle, tel 0770-33 22 00, 070 – 640 02 68, anders.hedstrom@dios.se


Besök gärna vår hemsida, www.dios.se.

Fakta om Diös Fastigheter
Bolaget bildades under april 2005. Diös Fastigheter skall för¬värva, förädla, förvalta och försälja fastigheter
med god lönsamhet, och finnas på marknaden norr om Dalälven. Bolaget äger 113 fastigheter belägna på
ett 15-tal orter. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 550 000 kvm, och fastigheternas totala
marknadsvärde uppgår till cirka 3,8 Mdr.

Nuvarande förvaltningskontor finns i Borlänge, Falun, Mora, Gävle, Sundsvall, Östersund samt Luleå.
Huvudkontoret ligger i Östersund Diös aktie är noterad på OMX Nordiska Börs Stockholm, lista Small Cap.