Diös Fastigheter

Diös har tecknat hyreskontrakt om 4 310 kvm med Östersund Kommun

Pressmeddelande   •   Sep 16, 2008 09:27 CESTDiös Fastigheter AB (publ) har tecknat ett hyreskontrakt om 4 310 kvadratmeter med Östersunds Kommun, Socialförvaltningen.
Kontraktet som omfattar lokaler i Nejonögat 3 med adress Rådhusgatan 104 är signerat på en avtalsperiod om femton år.
Lokalerna skall förädlas och anpassas till nya hyresgästen med start vid årsskiftet 2008 - 2009. Anpassningen är beräknad till cirka 40 Mkr och arbetet kommer att pågå under ett år. Planerad inflyttning den 1 januari 2010.

- Vi är självklart stolta över att Östersunds Kommun valde att samordna Socialförvaltningens verksamhet i Pliktverkets före detta lokaler. Vi kommer nu att påbörja arbetet med att skapa moderna och ändamålsenliga lokaler för deras verksamhet, säger Sven Randström, förvaltare för Diös Fastigheter i Östersund.
För ytterligare information, vänligen kontakta
Sven Randström, Diös Fastigheter, tel. 0770-33 22 00, 070-656 70 73, sven.randstrom@dios.se________________________________________________________________________Fakta om Diös Fastigheter
Bolaget bildades under april 2005. Diös Fastigheter skall förvärva, förädla, förvalta och försälja fastigheter med god lönsamhet, och finnas på en marknad från Borlänge i söder till Luleå i norr. Bolaget äger 122 fastigheter belägna på ett 15-tal orter. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 558 900 kvm, och fastigheternas totala marknadsvärde uppgår till cirka 3,9 Mdr.
Nuvarande förvaltningskontor finns i Falun, Borlänge, Mora, Gävle, Sundsvall, Luleå samt Östersund. Huvudkontoret ligger i Östersund.
Diös aktie är noterad på OMX Nordiska Börs Stockholm, lista Small Cap.