Diös Fastigheter

Diös inleder återköp av egna aktier

Pressmeddelande   •   Aug 30, 2007 14:04 CEST

Diös Fastigheter AB (publ) inleder återköpsprogram i enlighet med beslut av årsstämman den 27 april 2007. Årsstämman gav styrelsen bemyndigande att längst intill nästa årsstämma förvärva egna aktier. Förvärv får ske av högst det antal aktier som vid varje tidpunkt motsvarar 10 procent av samtliga bolagets utgivna aktier. Syftet med återköpsprogrammet är bland annat att fortlöpande kunna anpassa bolagets kapitalbehov och därmed kunna bidra till ökat aktieägarvärde. Aktierna kommer att förvärvas på Stockholmsbörsen till ett pris inom det vid varje förvärvstillfälle registrerade kursintervallet. Diös äger inga egna aktier före återköpsprogrammet.Diös Fastigheter AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christer Sundin, VD, tel. 0770-33 22 00, 070-688 72 83
Rolf Larsson, Ekonomichef, tel. 0770-33 22 00, 070 – 666 14 83
Margaretha Bygdeståhl, Marknads-/Informationschef, tel. 0770 – 33 22 00, 070 – 345 01 25


Fakta om Diös Fastigheter
Bolaget bildades under april 2005. Diös Fastigheter skall förvärva, förädla, förvalta och försälja fastigheter med god lönsamhet, och finnas på marknaden norr om Dalälven. Bolaget äger 69 fastigheter belägna på 12 orter. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 371 655 kvm, och fastigheternas totala marknadsvärde uppgår till cirka 2,9 Mdr.
Nuvarande förvaltningskontor finns i Falun, Borlänge, Mora, Gävle, Sundsvall samt Östersund/Åre. Huvudkontoret ligger i Östersund.
Diös aktie är noterad på OMX Nordiska Börs Stockholm, lista Small Cap.