Diös Fastigheter

Diös och Handelsbanken undertecknar avtal om finansiering

Pressmeddelande   •   Mar 22, 2006 13:44 CET

Fastighetskoncernen Diös Fastigheter AB och Handelbanken har idag undertecknat en överenskommelse om villkoren för en ny finansieringsfacilitet om sammanlagt drygt två miljarder kronor. Avtalet innebär en refinansiering av Diös nuvarande fastighetsbestånd och ska även möjliggöra en fortsatt planerad expansion av verksamheten.

-Vår strategi är att optimera verksamheten genom att vara ett utvecklingsbolag inom fastighetsförvaltning i regionala centralorter norr om Dalälven. Det innebär att vi kommer att äga både förvaltningsfastigheter och omsättningsfastigheter. Den nya, långsiktiga finansieringen ger oss en god flexibilitet och handlingsutrymme att fullfölja vår strategiska inriktning, säger Christer Sundin, VD i Diös Fastigheter AB i en kommentar.

Bakgrunden till bildandet av Diös Fastigheter, som skedde i april 2005, är att huvuddelen av de professionella fastighetsägarna har valt att koncentrera sina fastighetsinvesteringar till storstadsområdena. Det har resulterat i en obalans mellan utbud och efterfrågan för fastigheter i norra Sverige. Diös avser att ta vara på denna situation genom att förvärva attraktiva fastigheter som har hög direktavkastning i intressanta centralorter.

Diös planerar en börsintroduktion under första halvåret och kommer i samband med denna att genomföra en nyemission om 250 Mkr.

Fakta om Diös

Diös Fastigheter AB bildades under april 2005. Diös skall förvärva, förvalta, förädla och försälja fastigheter med god lönsamhet på en marknad norr om Dalälven. Bolaget ägde per den 31 december 2005, 52 fastigheter med en total yta på drygt 265 000 kvadratmeter.

Diös nuvarande förvaltningskontor finns i Borlänge, Falun, Gävle, Mora och Sundsvall. Huvudkontoret ligger i Östersund. Avsikten är att söka notering på Stockholmsbörsens O-lista under första halvåret 2006.

Ytterligare information

Christer Sundin, VD, 0770-33 22 00

Rolf Larsson, ekonomichef, 0770-33 22 00