Diös Fastigheter

Diös ökar antalet aktier

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2010 17:21 CET

Diös Fastigheter AB (publ) har, i samband med den fastighetsaffär som genomfördes med Bengtsson Tidnings AB den 25 oktober 2010, nyemitterat 99 729 aktier . Registrerat aktieantal samt aktiekapital uppgår därmed till 34 067 694 aktier respektive 68 135 388 kronor.

Denna information offentliggörs enligt 4 kap. 9 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande tisdagen den 30 november 2010.


För ytterligare information:
Christer Sundin, VD, tel. 0770-33 22 00, 070-688 72 83
Rolf Larsson, Ekonomichef, tel. 0770-33 22 00, 070-666 14 83
Margaretha Bygdeståhl, Informationschef, tel. 0770-33 22 00, 070-345 01


Fakta Diös Fastigheter AB
Bolaget bildades under april 2005. Diös Fastigheter skall förvärva, förädla, förvalta och försälja fastigheter med god lönsamhet och finnas på en marknad från Borlänge i söder till Luleå i norr. Bolaget äger idag 124  fastigheter belägna på ett 15-tal orter. Den totala uthyrningsbara arean uppgår till cirka 590 000 kvm, och fastigheternas totala marknadsvärde uppgår till 4,4 Mdr.
Nuvarande förvaltningskontor finns i Borlänge, Falun, Mora, Gävle, Sundsvall, Östersund, samt Luleå. Huvudkontoret ligger i Östersund. Diös aktie är noterad på Nasdaq OMX Nordiska Börs Stockholm, lista Small Cap.