Diös Fastigheter

Diös säljer tre fastigheter i Härnösand

Pressmeddelande   •   Dec 30, 2013 11:07 CET

Diös säljer tre bostadsfastigheter i Härnösand till det lokala bolaget Härnökusten Fastigheter AB. Fastigheterna som säljs är Banken 11, Städet 8 och 17 i Härnösand. Köpeskillingen uppgår till 28,5 Mkr, vilket överstiger den senaste väderingen med 22,5 procent.

För Diös är försäljningen ett led i strategin att koncentrera fastighetsbeståndet till de större regionala tillväxtorterna på bolagets marknad som sträcker sig från Borlänge i söder till Luleå i norr.

- Det känns väldigt bra att vi har en köpare som är verksam i Härnösand och som har ett bra rykte på denna marknad. Det innebär att våra hyresgäster kan se fram emot en fortsatt god förvaltning av sina bostäder och fastigheter, säger Diös vd Christer Sundin.

­- Härnökustens Fastigheter AB har en uttalad strategi att förvärva centralt belägna för oss intressanta fastigheter i Härnösand. Vi är ett lokalt fastighetsbolag som värnar om Härnösand som stad och dess positiva utveckling. Mer information om våra fastigheter finns på www.harnokusten.se, säger bolagets ägare Anders Johnsson och Ove Lidholm.

Fastigheterna övertas den 30 december 2013

För mer information
Christer Sundin, vd Diös fastigheter, 010-470 95 01
Bo Tjälldén, marknadsområdeschef Diös Västernorrland, 010-470 96 50


FAKTA OM DIÖS FASTIGHETER

Diös erbjuder lokaler och bostäder på tillväxtorter i norra Sverige. Med ca 370 fastigheter, en uthyrningsbar yta om ca 1 500 000 kvm och ett marknadsvärde på ca 11,7 Mdr, är Diös norra Sveriges största privata fastighetsägare. Diös arbetar med ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv för att skapa värden för hyresgäster och ägare. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq OMX Nordiska Börs Stockholm, lista Mid Cap och har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen. Visionen är att vara den mest framgångsrika fastighetsägaren och att aktivt bidra till samhällsutvecklingen på den egna marknaden som sträcker sig från Luleå i norr till Borlänge i söder. Huvudkontoret ligger i Östersund.