Diös Fastigheter

Diös tillträder fastigheter i Falun och Borlänge

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2010 17:03 CEST

Diös Fastigheter AB (publ) tillträder dag som denna, 25 oktober 2010, fastigheterna
Teatern 6, Västra Falun 13, Nya Bergskolan 4 i Falun samt Rolf 5 i Borlänge. Säljare är Bengtssons Tidnings AB. Förvärvet sker i bolagsform till ett underliggande fastighetsvärde om 34,6 Mkr. Affären betalas med 1 086 828 egna återköpta aktier och 99 729 nyemitterade aktier. Efter förvärvet har Diös Fastigheter AB inget innehav av egna återköpta aktier.
De nyemitterade aktierna ligger inom ramen för det bemyndigande som styrelsen erhöll på årsstämman den 19 april 2010

Besök gärna vår hemsida, www.dios.se

Christer Sundin, VD, tel. 0770-33 22 00, 070-688 72 83
Rolf Larsson, Ekonomichef, tel 0770-33 22 00, 070 – 666 14 83

Fakta Diös Fastigheter AB
Bolaget bildades under april 2005. Diös Fastigheter skall förvärva, förädla, förvalta och försälja fastigheter med god lönsamhet och finnas på en marknad från Borlänge i söder till Luleå i norr. Bolaget äger idag 124  fastigheter belägna på ett 15-tal orter. Den totala uthyrningsbara arean uppgår till cirka 590 000 kvm, och fastigheternas totala marknadsvärde uppgår till 4,4 Mdr.
Nuvarande förvaltningskontor finns i Borlänge, Falun, Mora, Gävle, Sundsvall, Östersund, samt Luleå. Huvudkontoret ligger i Östersund. Diös aktie är noterad på Nasdaq OMX Nordiska Börs Stockholm, lista Small Cap.