FAO

Diouf: Ökad jordbruksproduktion kan hejda matkrisen

Pressmeddelande   •   Sep 18, 2008 11:49 CEST

FAO:s generaldirektör talar i det italienska parlamentet

18 september 2008, Rom - Den globala matkrisen har gjort att ytterligare 75 miljoner människor lever i hunger och fattigdom. En grundläggande förutsättning för lösningen av matkrisen är ökad jordbruksproduktion. Det sade Jacques Diouf, FN:s livsmedels- och jordbruksorganisations, FAO:s, generaldirektör i ett tal igår i det italienska parlamentet.

Diouf talade inför utrikesutskottet och jordbruksutskottet i det italienska parlamentets båda kammare, Representanthuset och Senaten. Utfrågningen handlade om de stigande livsmedelsprisernas inverkan på tryggad till gång till mat.

Diouf framhöll att FAO:s prisindex steg med 12 procent mellan år 2005 och 2006. År 2007 steg priserna med 24 procent, och fram till juli i år hade priserna stigit med 50 procent. "I år är spannmålsskördarna, som väntat, rikliga. Men livsmedelspriserna förblir sannolikt höga under många år framåt. Det är illavarslande för fattiga länder", betonade Diouf.

"Före de dramatiska prisökningarna mellan år 2007 och 2008, fanns 850 miljoner kroniskt undernärda människor i världen. Men bara under år 2007 ökade antalet med 75 miljoner", poängterade Diouf.

FAO:s initiativ mot stigande matpriser

Diouf påminde om att FAO gick ut med en inbjudan till ett toppmöte om tryggad tillgång till mat redan i juli 2007. Han påminde även om hur FAO förutsåg den globala matkrisen, och tog ett initiativ mot stigande matpriser (ISFP), i december förra året. Initiativet syftar till att hjälpa de fattigaste länderna öka sin livsmedelsproduktion.

FAO:s initiativ mot stigande matpriser innebär bland annat att fattiga bönder tilldelas utsäde, handelsgödsel och andra insatsvaror till jordbruket. På så sätt kan de producera mat till sina familjer och kommuner under de kommande två säsongerna. Sammanlagt har 79 länder begärt hjälp av FAO.

Toppmötet om matkrisen

Diouf beskrev de positiva resultat som uppnåtts efter toppmötet om matkrisen, som organiserades av FAO i juni tidigare i år. Toppmötet samlade 43 stats- och regeringsöverhuvuden från 181 länder, 5000 delegater samt 1350 journalister.

"Slutdeklarationen från toppmötet lyfter fram jordbruket och tryggad tillgång till mat som en första prioritet i fråga om global utveckling, samt som en grundläggande komponent på den globala politiska agendan. "Detta är ett trendbrott eftersom det officiella stödet till jordbruket minskat under 30 år, från 17 procent år 1980 till 3 procent 2006", framhöll Diouf.

Diouf informerade om att givarna före, efter och i samband med toppmötet, sammanlagt utlovat 23 miljarder US dollar till utveckling av jordbruket, trots att toppmötet inte primärt var en givarkonferens.

Generös respons från Italiens regering

Diouf tackade den italienska regeringen för dess ledande ställning i kampen mot hunger och fattigdom.

Diouf framhöll att Italien under de sex senaste åren donerat 87 miljoner Euro till FAO:s frivilliga fond för tryggad tillgång till mat. Pengarna har finansierat 29 projekt i 41 enskilda länder och 15 projekt i Karibiska övärlden (CARICOM) och ytterligare 15 projekt i små ö-utvecklingsländer (SIDS).

"Italiens bidrag till FAO:s frivilliga fond för tryggad tillgång till mat är ett av årets mest generösa", betonade Diouf.

Globalt partnerskap

Diouf påminde om att FAO, i samarbete med G8-länderna och det internationella samfundet, arbetar fram ett Globalt partnerskap för livsmedel och jordbruk. Nästa år tar Italien över ordförandeskapet för G8. FAO har redan kontaktat italienska myndigheter angående upprättandet av ett globalt nätverk för livsmedels- och jordbruksexperter. Nätverket syftar till att utvärdera framtida behov och risker.

"Vi står inför en enorm utmaning. Vi måste få fram 30 miljarder US dollar om året för att dubbla produktionen av mat, om vi ska kunna föda en befolkning som väntas uppgå till 9 miljarder år 2050", framhöll Diouf.

Enligt Diouf är detta en låg siffra i jämförelse med både OECD-ländernas egna jordbrukssubventioner och de globala vapenkostnaderna. År 2006 uppgick OECD-ländernas jordbrukssubventioner till 376 miljarder US dollar medan de globala vapenkostnaderna uppgick till hela 1204 miljarder US dollar.

"Det internationella samfundet måste gå samman och gemensamt lösa matkrisen. Italien bär ett historiskt ansvar för enandet, då landet nästa år är ordförande för G8-länderna", avslutade Diouf.

Läs Mer:

Pressmeddelandet på fao.org

World Food Situation: High Food Prices

FAO Initiative on Soaring Food Prices

Briefing paper: Hunger on the rise (pdf)

High-Level Conference on World Food Security: the Challenges of Climate Change and Bioenergy, 3-5 June 2008

Diouf's speech to the Foreign and Agricultural Committees of Italy's Senate and Chamber of Deputies (på franska)

Tidigare pressmeddelanden från FAO Norden:

Diouf: Ökad jordbruksproduktion kan hejda matkrisen(2008-09-18)

FAO: s generaldirektör i Swaziland under pågående matkris(2008-09-08)

De höga matpriserna i fokus under Världshungerdagen(2008-07-07)

Ytterligare 50 miljoner kroniskt undernärda och hungrande under 2007(2008-07-03)

Toppmötet i Rom manar till ytterligare investeringar i jordbruket(2008-06-09)

FAOs medlemsländer förnyar sina ekonomiska insatser i kampen mot hungern(2008-06-09)