Livsmedelsverket

Dioxin i förtjockningsmedel utreds

Pressmeddelande   •   Aug 06, 2007 17:08 CEST

Livsmedelsverket har av EU-kommissionen informerats om att det kan förekomma dioxin och pentaklorfenol i livsmedelstillsatsen guarkärnmjöl, E412. Guarkärnmjöl används som förtjockningsmedel i ett flertal livsmedel.Som en försiktighetsåtgärd har EU-kommissionen begärt att medlemsstaterna identifierar, kvarhåller och testar alla batcher med guarkärnmjöl som har importerats från den indiska leverantören India Glycols Ltd.Med anledning av detta begär Livsmedelsverket nu in uppgifter från livsmedelsföretagen för att kartlägga om det aktuella förtjockningsmedlet används i Sverige.Utifrån den information som finns i dag utgör förekomsten av dioxin och pentaklorfenol ingen omedelbar hälsorisk för konsumenterna, men eftersom dessa ämnen kan ge en rad toxiska hälsoeffekter på sikt ska människor inte utsätts för ämnena i onödan.Livsmedelsverket kommer att informera vidare efterhand som mer information blir tillgänglig.


Ytterligare upplysningar

Frågor om livsmedelskontroll
Anders Jansson, enheten för kontrollprogram, 018-175779
Christoffer Sjölund, enheten för köttillsyn, 018-175613
Åsa Eneroth, enheten för inspektion, 018-175513Frågor om risker med dioxin och pentaklorfenol
Anders Glynn, enheten för toxikologi, 018-175634Mer information om dioxin

Dioxin i svenska livsmedel

Dioxiner, dibenzofuraner och PCB

http://www.slv.se/templates/SLV_NewsPage.aspx?id=19300&epslanguage=SV