Vägverket

Diplomering av 27 gröna trafikskolor i Region Mitt

Pressmeddelande   •   Sep 17, 2003 11:11 CEST

Sparsam körning blir för första gången en del i trafikskolornas undervisningsplaner

Tid: 13.00 den 18 september

Plats: Gillesalen, Hov, Jamtli, Östersund

Den 18 september kommer 27 trafikskolor i Region Mitt (Västernorrlands, Jämtlands, Gävleborgs och Dalarnas län) att diplomeras till Gröna trafikskolor. Grön trafikskola innebär att skolan dels ska ge sina elever kunskap och motivation att färdas så miljöanpassat och bränslesnålt som möjligt, dels minska den egna verksamhetens miljöpåverkan.

I samband med diplomeringen har Vägverket Region Mitt skrivit ett samarbetsavtal med samtliga 27 trafikskolor där de förbinder sig att föra in konceptet ”Sparsam körning” i sina undervisningplaner. De 27 trafikskolorna utbildar sammanlagt ca 5000 förare per år.

- Det här kan få en stor effekt sett i ett längre perspektiv, säger Åsa Wagenius, projektledare vid Vägverket Region Mitt. Här handlar det om förare som lär sig rätt körsätt från början! En lägre bränsleförbrukning leder till minskade kostnader och minskade utsläpp av koldioxid. Det gör både förarna och miljön till vinnare!

Trafikskolorna i Region Mitt går i och med avtalet med Vägverket längre än kraven för att bli Grön trafikskola säger Åsa Wagenius, Vägverket Region Mitt. Detta är det största antalet skolor som samtidigt för in sparsam körning i undervisningsplanen.

Kontaktperson: Åsa Wagenius, tfn 070-224 29 20 (Åsa finns på plats från kl 11.00)

För mer information om Grön trafikskola: www.grontrafikskola.nu