Den okända hästen

DD presenterar sig

Pressmeddelande   •   Maj 14, 2014 08:08 CEST

På kort tid har landets direktdemokrater enats och bildat partiet Direktdemokraterna som ställer upp i riksdagsvalet, två landsting och (minst) fem kommuner.

Varför är tiden inne för direktdemokrati just nu? Dels för att det är möjligt att rösta med mobilen och vara politiker utan att gå omvägen via ett parti. För tjugo år sedan var det omöjligt. Dels för att politisk maktkamp är destruktiv för samhällsutvecklingen. Demokrati ska vara ett rationellt samarbete, inte en arena för tuppfäktning mellan adelsmän och kvinnor med olika färg på näsdukarna.

Slutligen inser snart hela världen att vi håller på att orsaka betydande problem för framtida generationer, men att vi ännu saknar verktyg för att stifta nödvändiga och bindande globala lagar. Men snart finns det. Direktdemokratin växer över hela jordklotet och när vi går samman internationellt så kommer globala folkomröstningar bli möjliga. När tillräckligt många deltar uppstår ett demokratiskt världsparlament och vi kan börja ta itu med våra gemensamma problem. Som den franske författaren Victor Hugo skriver: "Det finns en sak som är starkare än världens alla arméer, och det är en idé vars tid är inne."

Per Norbäck
Direktdemokraterna i Vallentuna