Den okända hästen

DD ställer upp i riksdagsvalet

Pressmeddelande   •   Jun 10, 2014 00:04 CEST

Rösträtten förändras
Rösträtten i Sverige har utökats mer än tio gånger de senaste hundra åren. Det fanns en tid när inte kvinnor eller socialbidragstagare fick rösta. Tidigare fick endast de med fastigheter rösta i kommunval. Rösträtten utökas hela tiden och nu är det dags att införa allmän rösträtt i sakfrågor. Det går framåt för demokratin, både internationellt och i Sverige. EU har infört rätten till medborgarinitiativ (ECI). Finland och Estland har utvecklade system för e-demokrati, men den största förebilden är Schweiz, där folket varit med och tagit politiska beslut i över 200 år. Kan de så kan även vi i Sverige.

Vad är direktdemokrati?
Direktdemokrati kompletterar den vanliga representativa demokratin med folkomröstningar i sakfrågor. Tanken är att väljarna ska kunna påverka politiken även mellan de allmänna valen. Direktdemokraterna är därför sakpolitiskt och ideologiskt obundna. Vårt mål är att varje medborgare ska kunna rösta direkt i alla frågor som engagerar henne. Vi vill att folkets röst ska bli hörd, det är enda syftet och enda punkten i vårt partiprogram.

Hur fungerar det i praktiken?
Vi genomför folkomröstningar på internet i politiska sakfrågor och röstar sedan i riksdagen eller kommunen som folket har röstat på nätet i den aktuella frågan. Förutom att kunna rösta i sakfrågorna vill vi även att alla ska få möjlighet att lägga fram politiska förslag till omröstning. Ifall majoriteten gillar förslagen gör vi om dem till motioner.

Allt färre bestämmer allt mer
Antalet medlemmar i de etablerade partierna har minskat drastiskt de senaste fyra decennierna. Samtidigt flyttas allt fler beslut till EU och tjänstemän, företag och lobbyister har skaffat sig större inflytande. Färre individer står för en allt större del av de beslut som påverkar samhället i stort och smått. Ju färre som fattar besluten, desto lättare är det att skaffa sig inflytande på odemokratisk väg; något som Direktdemokraterna vill motverka.

Ett botemedel mot lobbyism och korruption
Den deltagande demokratin – som direktdemokrati innebär – öppnar dörren för omröstningar i sakfrågor och ger även medborgarna möjlighet att sätta sina politiska frågor på agendan. Samhället vinner på att fler människor bidrar med sina kunskaper, åsikter och erfarenheter. Vi vill inte ersätta politikerna eller byta ut det politiska systemet. Vi vill bara att alla medborgare ska kunna vara delaktiga och påverka samhället så mycket som de själva önskar, utan att behöva binda sig till en bestämd ideologi.

Per Norbäck
www.direktdemokraterna.se
kontakt: press@direktdemokraterna.se
Pressbilder och PDF-dokument: www.direktdemokraterna.se/press/