Direktdemokraternas Riksorganisation

Direktdemokraterna startar ungdomsförbund

Pressmeddelande   •   Sep 01, 2014 07:00 CEST

Så sent som för några veckor väcktes idén om ett ungdomsförbund som verkar för mer direktdemokrati. Ungdomar med bakgrund i Direktdemokraterna bestämde sig för att det bör finnas en plats där ungdomar kan engagera sig för att vara med och skapa framtidens demokrati. En demokrati där alla får vara med och påverka politiken mellan valen och på jämlika villkor.

Ung Direktdemokrat har som mål att skapa olika forum där demokratifrågor genom möten, research, workshops, seminarier och diverse aktiviteter kan bana vägen för framtidens demokrati. Där unga får vara med och påverka politiken i större utsträckning. 

Direktdemokraternas pressansvarige Thomas Larsson träffar initiativtagaren Hedy Mahmoudi 

Hej Hedy, du har startat Ung Direktdemokrat (UDD), vad innebär det?


-   Ja, vi har precis startat och väntar oss spännande framtid. Vi är ett ungdomsförbund för de som är intresserade av hur vi kan utveckla demokratin i samhället. Vi vill ta tillvara på det intresse som finns bland ungdomar om vilka möjligheter det finns att kunna påverka politiken med direktdemokrati.

Varför startade du UDD?

-    Jag kände att det saknades en plats för unga som vill utveckla möjligheten göra sin röst hörd inom politiken. Jag tycker att unga idag borde ha bättre förutsättningar för att vara med i politiska beslut och direktdemokrati är ett verktyg som kan göra det möjligt. Exemplevis med internet i datorn eller mobilen som hjälpmedel.

Varför är du engagerad i direktdemokrati?

-   För att jag som politisk varelse upplevt att avståndet mellan medborgare och politiker är alltför stort för en fruktbar demokrati. Vi behöver en demokrati som är mer inkluderande än att be medborgarna rösta en gång var fjärde år. Med en modern direktdemokrati kan människor få möjligheten att engagera sig och rösta i de frågor som de har kunskap och intresse för. Med ökad kollektiv intelligens kan vi därmed skapa ett bättre samhälle.

Hur ser närmaste framtiden ut för Ung DD?

-  Vi tar emot nya medlemmar och bygger upp den egna organisationen. Vi kommer att arrangera olika event. Alltifrån fikaträffar, seminarier och Skype-möten. Vi vill vara en arena för idéer om ungas ökade möjligheter till deltagande i vårt nuvarande politiska system och håller därför våra dörrar öppna för nya medlemmars tankar och idéer.

Hedy Mahmoudi är 19 år och studerar till civilingenjör och ekonom. Han är ordförande för Direktdemokraternas Ungdomsförbund Ung Direktdemokrat. Direktdemokraterna ställer upp i valet 2014.


Kontakt:

Ung Direktdemokrat
Hedy Mahmoudi
Ordförande
Telefon: 0739 – 45 21 34
hedy.mahmoudi@outlook.com
Hemsida: direktdemokraterna.se/ung-direktdemokrat/
Facebook: facebook.com/ungdirektdemokrat
Mail: ungdd@direktdemokraterna.se

Direktdemokraterna är partiet som vill ha mer demokrati för medborgarna.Vi vill att det ska hållas många folkomröstningar i politiska frågor hela tiden. Alla ska få vara med och bestämma och påverka hur samhället utformas. Vi vill att du som medborgare ska få delta i debatten, ha möjlighet att komma med förslag och vara med och rösta om de politiska besluten i riksdagen, landstinget och kommunen.