Umeå kommun

​Direktiv för översiktsplan för I20-området

Pressmeddelande   •   Jan 09, 2018 16:06 CET

Näringslivs- och planeringsutskottet har godkänt direktiv och avgränsning för fördjupad översiktsplan för I20-området. Planen ska ge förutsättningar för bostäder, verksamheter, trafiklösningar och gröna resurser samt utvecklingsmöjligheter för försvarsmakten.

Enligt ett tidigare beslut i näringslivs- och planeringsutskottet ska arbetet med en översiktsplan för I20-området påbörjas under perioden 2016–2018.

De frågor som aktualiserat planen är: behov av nya bostadsområden; stor efterfrågan på nya områden för verksamheter; behov av samplanering med stadsutvecklingsprogrammet för Innanför ringleden; diskussioner om eventuell omlokalisering av befintliga verksamheter i centrala Umeå.

Enligt de nu godkända direktiven ska planen:

  • tydliggöra hur I20-området kan utvecklas enligt översiktsplanens strategier och befolkningsscenario mot 200 000 invånare i en tät hållbar blandstadsstruktur med bostäder och verksamheter
  • säkerställa att etableringen vid Green Zone är förenlig med den långsiktiga utvecklingen av I20-området
  • ge ett underlag för diskussioner med Trafikverket om framtida trafiklösningar i anslutning till Norra länken
  • säkerställa försvarsmaktens utvecklingsmöjligheter i ett scenario med tätortsutveckling
  • redovisa gröna kvaliteter i området som resurser för framtida stadsmiljöer och dagvattenhantering

1 000-tals bostäder

Enbart den del av området som ligger söder om Norra länken är omkring fyra kvadratkilometer stor.

– Vi talar om möjligheten att bygga tusentals bostäder nära centrum. Målet är att hitta en lösning som ger goda förutsättningar för både kommunen och försvaret att utvecklas, säger kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S).

Preliminärt genomförs samråd under våren 2018 och utställning samt antagande av planen hösten 2018.

Mer information:

Hans Lindberg (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 12 01
070-589 01 66
hans.lindberg@umea.se

Elmer Eriksson (M)
ersättare
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 12 04
elmer.eriksson@umea.seUmeå kommun har 11 900 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.