Försvarsdepartementet

Direktiv om utvecklingen av internationell militär test- och övningsverksamhet på svenskt territorium

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2003 12:38 CET

Regeringen har idag beslutat om direktiv till en utredning om hur den
internationella militära test- och övningsverksamheten på svenskt
territorium, främst markområden och luftrum i Norrland, kan utvecklas.
(Utveckling av internationell militär test- och övningsverksamhet på
svenskt territorium, dir. 2003:127)

Utredaren ska basera arbetet på den svenska säkerhetspolitiska linjen
och förslagen ska omfattas av försvars- och säkerhetspolitiska
överväganden.

I uppdraget ingår att pröva huvudmannaskap och organisation för militär
test- och övningsverksamhet ska prövas och att belysa miljömässiga
aspekter. Utredaren ska även se över vilka fördelar som en samordning
med övrig testverksamhet i Övre Norrland skulle föra med sig när det
gäller exempelvis marknadsföring samt affärs- och teknikutveckling.

Försvarsminister Leni Björklund har idag utsett Karl Leifland, minister
i Utrikesdepartementet, till utredare för denna fråga.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2004.

Anna Birgerson
Pressekreterare
08-405 25 15
070-388 72 72

Hans Bjernby
Militärsakkunnig
08-405 25 22

Direktivet i sin
helhet finns på:
www.forsvar.regeringen.se