Försvarsdepartementet

Direktiv till översyn av bestämmelserna om transport av farligt gods

Pressmeddelande   •   Aug 21, 2003 13:51 CEST

Försvarsministern har idag tillkallat dispaschören Svante O. Johansson som utredare för att göra en översyn av bestämmelserna om transport av farligt gods. Hovrättsassessor Lena Kullander förordnas som sekreterare i utredningen (Dir 2003:99).

Utredaren ska utarbeta förslag till den författningsreglering som bedöms nödvändig. Huvudsyftet är att förenkla och modernisera regelsystemet.

Lagen och förordningen om transport av farligt gods utarbetades i början av 1980-talet och trädde ikraft den 1 januari 1983. Författningarna är detaljerade och har inte anpassats tillräckligt till utvecklingen på området. Det finns därför ett stort allmänt behov att modernisera och förenkla dem. Utredaren ska bland annat analysera och föreslå hur regelsystemet ska utformas för att bättre stämma överens med EU:s rättsakter. Utredaren ska också särskilt se över regleringen av säkerhetsrådgivare och reglerna om tillsyn.

Utredningen ska vara färdig senast den 1 september 2004.

Anna Birgerson, Pressekreterare
08-405 25 15, 070-388 72 72

Michaela Dràb, Rättssakkunnig
08-405 26 78