Socialdepartementet

Direktiven till psykiatrisamordnaren klara

Pressmeddelande   •   Okt 23, 2003 11:00 CEST

Refik Sener
Pressekreterare
08-405 33 72
070-335 33 72

Mats Nilsson
Departementssekreterare
08-405 33 15

Henrik Elmefur
Departementssekreterare
08-405 30 19

Regeringen beslutade idag om direktiv till den nationella psykiatrisamordnaren Anders Milton.

Psykiatrisamordnaren ska identifiera och analysera problem samt föreslå åtgärder inom vården, omsorgen och rehabiliteringen av psykiskt sjuka och psykiskt funktionshindrade. Frågor som särskilt ska uppmärksammas rör samverkan och samordning mellan kommuner och landsting, psykiatrins arbetsformer, resurs- och personalbehov.

Den nationella psykiatrisamordnaren ska löpande informera regeringen om resultatet av sitt arbete och vid behov lämna förslag till författningsändringar och förtydliganden i gällande regelverk.

Genomgången ska göras i bred dialog med landsting, kommuner, Landstingsförbundet, Svenska Kommunförbundet, berörda myndigheter, statliga kommittéer samt brukarorganisationer.

Till sin hjälp kommer samordnaren att ha ett särskilt kansli. Psykiatrisamordnarens uppdrag upphör senast den 1 november 2006.

Direktiven i sin helhet, en nygjord intervju med Ander Milton samt aktuella rapporter och bakgrundsmaterial om psykiatrin kan läsas på:
www.social.regeringen.se.