Hoppets Stjärna

Direktrapport – nu börjar återuppbyggnaden av Haiti

Pressmeddelande   •   Feb 06, 2010 21:59 CET

Dano är en av de byar som drabbats svårt av jordbävningen. I byn bor närmare 15 000 invånare, de flesta lever av mycket enkelt jordbruk. 1 200 familjer, nästan hälften av byns invånare, har nu mist sina hem. Skolan som Hoppets Stjärna byggde 1998 står dock kvar men har fått mindre skador, det verkar i nuläget som att större delen av den kommer kunna fortsätta användas. Tre klassrum behöver dock byggas upp på nytt liksom den stora samlingsalen som även innehöll skolans kök och matsal samt toaletter. Även byns vattensystem är förstört. Dano har emellertid en fantastisk bygemenskap och har redan satt igång med återuppbyggnad och reparationer av vattensystemet.

När US Marines med hjälp av helikopter överlämnade den första katastrofhjälpen till byn var det just den fina bygemenskapen och den välorganiserade mottagningen som mötte dem, som de berömde mest. Närmare 300 personer hjälpte till att snabbt lasta av helikoptern och under tiden kunde marinens sjukvårdpersonal se om närmare 100 skadade i byn. Det skedde redan lördag den 30 Januari.

Det var mat till 7 000 personer som delades ut, ändå var situationen väldigt lugn och välordnad. Innan själva utdelningen hade lokala byledare gått runt i byn och utvärderat vilka som hade störst behov av hjälp, dessa hade fått en biljett som berättigade dem till att få del av denna första leverans med mat.

Hoppets Stjärna har arbetat i Dano sedan nästan 20 år, först och främst med skolgång och utbildning, men även med by- och organisationsutveckling samt demokratifrågor.

Just nu befinner sig Hoppets Stjärnas verksamhetsledare Lennart Eriksson på Haiti och har gjort ett besök bland annat i byn Dano för att bilda sig en egen uppfattning.

- Jag träffade bland andra rektor och byledare Wallace som berättade för mig idag att det var 75 barn samlade i den stora samlingslokalen den 12 januari + 2 lärare och 7 stycken som arbetade i köket. Alla fick den här dagen sluta 30 min tidigare, en lärare var sjuk och hade inte kommit till jobbet varför rektorn hade ställt in sista lektionen -15 min senare kom jordbävningen!!!

- Jag fick idag se vad som var kvar av samlingslokalen, den är fullständigt raserad, men alla klarade sig, berättar Lennart Eriksson.

Sedan jordbävningen har antalet invånare ökat med ytterligare ett par tusen. Och Hoppets Stjärna är den enda organisation som är verksam i området. Nu finns redan ett fyrapunktersprogram framtaget för Hoppets Stjärnas fortsatta insatser på Haiti:

Hoppets Stjärna kommer att arbeta utifrån detta fyrapunktersprogram:

1. Tillbaka till skolan; vi måste igång alla våra skolor så snart som möjligt.
2. Återuppbygga och reparera skolor och bostäder.
3. Inkomstbringande verksamhet - familjerna på landsbygden behöver komma in i ett normalt liv.
4. Rehabilitering och återanpassning till samhället för barn som blivit amputerade.

Hoppets Stjärna har 10 skolor och 3 barnhem på Haiti
Genom att ge barn som lever i svår fattigdom grundläggande skolgång, hälsovård och näringsriktig mat är Hoppets Stjärna med och lägger grunden för att även dessa ska kunna växa upp och utvecklas till friska, utbildade vuxna som kan försörja sig själva och sin familj. På så vis är Hoppets Stjärna med och utvecklar hela samhällen!

I Haiti driver Hoppets Stjärna även ett barnhem för gatubarn, hälsovårdsprojekt, byutvecklingsprojekt, ger stöd till utbyggnad av vattentillgångar och vägar samt utlåningsbanker, där fattiga bönder kan låna verktyg, gödsel, plantor och utsäde.

Hoppets Stjärna är en hjälporganisation som ger stöd till 30 000 barn i hela världen. På Haiti ges understöd till 10 skolor och 3 barnhem med tillsammans 6 000 barn. http://www.hoppetsstjarna.se/

Här hittar du Hoppets Stjärnas pressroom och alla Pressmeddelanden:

http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/hoppets-stjarna