SDR Svensk Direktreklam

Direktreklamen blir klimatkompenserad

Pressmeddelande   •   Sep 03, 2010 10:13 CEST

Svensk Direktreklam (SDR) möjliggör klimatkompensation av all direktreklam (DR).  Pengar från DR går till FN-övervakade projekt för en mer hållbar miljö.

Trots att direktreklamens klimatpåverkan bara är 0,09 procent av det genomsnittliga koldioxidutsläppet per svensk och år väljer SDR att erbjuda sina kunder att klimatkompensera för sin direktreklam.

– Jämfört med andra kommunikationskanaler som exempelvis Internet och annonsering är DR mer miljövänligt. Men vi vill göra vad vi kan för att bidra till en bättre miljö, säger Torbjörn Andersson, miljöansvarig på SDR.

Mot en tilläggsavgift, som baseras på utskickets klimatpåverkan kan SDR:s kunder kompensera för klimatpåverkan genom hela kedjan från produktion till distribution. Leverantör av SDR:s klimatkompensation är Tricorona Climate Partner. Kompensationen sker genom ett FN-övervakat och godkänt så kallat CDM-projekt (Clean Development Mechanism) inom ramen för Kyotoprotokollet.

CDM-systemet syftar till att möjliggöra utsläppsreducerande åtgärder i utvecklingsländer. Alla projekt står under FN-tillsyn och följs upp kontinuerligt för att säkerställa den faktiska klimatnyttan. Vägledande för SDR:s val av metod har varit att kunna säkerställa att de investerade pengarna verkligen gett den utlovade klimatnyttan.

SDR har inledningsvis valt att stödja Sri Balaji, ett biomassaeldat kraftverk för tillverkning av el i Indien. Kraftverket ersätter kolkraft och på så sätt minskas utsläppet av koldioxid samtidigt som det skapas arbetstillfällen i regionen.

Klimatkompensationen sker genom ett Gold Standard CDM-projekt inom förnybar energi i Indien. Sri Balaji är certifierat inom Gold Standard, en certifiering stödd av bland andra miljöorganisationerna WWF International och Greenpeace International.

– Vi märker en ökad medvetenhet och vilja från våra kunder att ta ett större miljöansvar. Det är därför självklart för oss som företag att själva begränsa vår egen klimatpåverkan och vi arbetar därför löpande med interna miljömål, säger Torbjörn Andersson.

För bilder och ytterligare information om Sri Balaji:
Torbjörn Anderson, miljöansvarig Svensk Direktreklam
Telefon: 018-17 21 57, e-post: torbjorn.andersson@sdr.se

Om Svensk Direktreklam
Svensk Direktreklam är Sveriges största privata direktreklamföretag och sysselsätter närmare 400 anställda på 42 franchiseföretag. 10 000 deltidsanställda utdelare gör företaget till Sveriges största ungdomsarbetsgivare. Företaget har mer än 30 års erfarenhet av direktreklam och distribuerar årligen över en miljard trycksaker till Sveriges konsumenter. Företaget arbetar i hela värdekedjan kring direktreklam, från kampanjmål, målgruppsurval, idé, utformning, tryck och distribution av reklamtrycksaker, action marketing till uppföljning och mätning av reklamens effekter. Direktreklam är ett av Sveriges starkaste media med ett genomsnittligt observationsvärde inom sällanköpshandeln på 55 procent. Svensk Direktreklam är postoperatör sedan 1994 och hanterar oadresserad reklam. Svensk Direktreklam är miljöcertifierade enligt ISO 14001 och omsätter cirka 550 Mkr. SDR-koncernens totala omsättning, inklusive action marketing och gratisdistribuerade lokaltidningar, uppgår till cirka 750 Mkr.