Kristdemokraterna, KD

Diskriminera inte kyrkopolitiker!

Pressmeddelande   •   Jul 24, 2009 15:03 CEST

- Den 20 september är det dags för kyrkoval. Tiotusentals kyrkopolitiker kommer kandidera. Många av kandidaterna är yrkesverksamma och måste ta ledigt från sina ordinarie arbeten för att kunna ta ett förtroendeuppdrag i Svenska kyrkan. Idag har man rätt till ledighet för kyrkopolitiska uppdrag. När kyrka och stat skildes åt slöts ett avtal som reglerade detta. Men det avtalet går ut nästa år. Då avskaffas den rätten. Hur många kommer då ha möjlighet att engagera sig?


Det säger Désirée Pethrus Engström, kristdemokratisk riksdagsledamot och ledamot i Arbetsmarknadsutskottet, med anledning av att rätten till ledighet för kyrkopolitiska uppdrag avskaffas 1 januari 2010.


- Jag har blivit uppmärksammad på att kyrkopolitiska uppdrag inte kommer att ge rätt till ledighet på samma sätt som andra politiska uppdrag efter utgången av 2009. Det är en demokratisk brist som snarast måste åtgärdas. Kyrkopolitiska uppdrag måste, precis som andra politiska uppdrag, medge rätt till ledighet. Vi kan inte skilja på olika offentliga uppdrag.


- En kyrkopolitiker har blivit demokratiskt vald och måste därför ges möjlighet att fullfölja sitt uppdrag. Visserligen är Svenska kyrkan och staten åtskilda, men det är ändå ett förtroendeuppdrag som personer blivit utsedda till genom allmänna val.


- Som politiker måste vi göra det vi kan för att stärka demokratin och understödja samhälleligt engagemang. Därför måste rätten till ledighet för kyrkopolitiska förtroendeuppdrag finnas kvar, även efter 2009.


- Alliansregeringen bör därför i samband med budgetpropositionen 2010 återkomma med förslag som innebär att ledighet för kyrkopolitiska uppdrag behålls. I kommunallagen ges redan denna rätt till kommun- och landstingspolitiska uppdrag. Att den rätten i framtiden också ska omfatta förtroendeuppdrag i Svenska kyrkan är en förändring som borde kunna accepteras av alla, avslutar Désirée Pethrus Engström.

För mer information:


Désirée Pethrus Engström
Tel: 070-394 15 33
hemsida: www.kristdemokraterna.se/desiree
blogg: www.desireesblogg.se


Politisk sakkunnig
Erik Slottner
Tel: 08-786 43 66