Rädda Barnens Ungdomsförbund

Diskriminering ligger bakom den höga ungdomsarbetslösheten

Pressmeddelande   •   Apr 29, 2013 10:25 CEST

Att vi idag har en arbetslöshet för ungdomar på över 26 % enligt internationell standard är vida känt. Men få har
hittills undrat ifall det kan bero på mer än bara svaga kopplingar mellan skola och arbetsliv. Eller på mer än
”ungdomar som inte vill jobba”. Det finns nämligen en annan sida av myntet som hittills förblivit ouppmärksammad – att det med rötterna i en starkt befäst åldersmaktsordning finns en klar och tydlig
ungdomsdiskriminering på arbetsmarknaden. För vilken annan slutsats går det egentligen att dra, när:


… lönegapet mellan 20-29-åringar och 30-54-åringar är det största på 40 år (20-29-åringar tjänar i snitt
hela 26% mindre)
… en 17-åring med arbetslivserfarenhet enligt kollektivavtal ska tjäna 30% mindre än en oerfaren 18-åring
… arbetsgivare drar sig för att anställa unga trots låga löner och halverad arbetsgivaravgift, och de inte ens
orkar besvara varannan ungdomsansökan med ett ”nej tack”
… man kan läsa uttalanden i branschorganisationen Svenskt Näringslivs publikation, med den avslöjande titeln
”21 berättelser om att anställa unga”, i stil med: ”Han verkade vara en trevlig kille men vi hade inga förhoppningar
om att han skulle bidra ’på riktigt’ till verksamheten.”
… samtliga yrkesområden som har allra lägst ingångslöner (handel, hotell & restaurang, hälso- och sjukvård och
företagstjänster) också är områden där flest ungdomar arbetar
… vår egen näringsminister vill sänka de redan låga ungdomslönerna med ytterligare 25%


Den svenska ungdomsdiskrimineringen är Sveriges största nutida icke-fråga.
Det är hög tid att vi tar fram den i ljuset, för upp den på dagordningen och nyanserar
debatten om ungdomsarbetslöshet.


Klicka här för att komma till www.ickefrågan.se, läsa mer och se filmen om “Icke-frågan”.


”Icke-frågan” är en viral kampanj skapad för att påvisa och uppmärksamma den svenska
ungdomsdiskrimineringen, och utgår från sajten ickefrågan.se. De som står bakom kampanjen är Ung&Dum; ett Arvsfondsprojekt som drivs av Sveriges Elevråd – SVEA och Rädda Barnens Ungdomsförbund.


KONTAKT/PRESSFRÅGOR
Sara Thiringer, RBUF
Tel: 0706-529728
Mail: sara@rbuf.se

Vi är en unik barnrättsorganisation. Nästan 5000 barn och unga mellan 7 och 26 år är medlemmar i Rädda Barnens Ungdomsförbund. Det gör oss till en av de större ungdomsorganisationerna i Sverige.

Vi arbetar för att det som står i FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, ska bli verklighet. Vårt arbete bedrivs lokalt, nationellt och internationellt, i våra olika grupper och genom samarbeten med andra.

Vårt högsta beslutande organ, förbundsårsmötet, samlar ett hundratal medlemmar som bestämmer över våra styrdokument. I dem regleras all vår organisering och verksamhet och vilka krav som vi ska ställa på makthavare och vilka frågor som vi ska prioritera främst i vårt arbete.

På detta sätt arbetar vi tillsammans för det som vi tror allra mest på. Genom att vi själva är barn och unga utgår vi från vår verklighet och vad som vi vet är bäst för oss. Vi är det enda ungdomsförbundet i Sverige som arbetar för barns och ungas rättigheter utan att vara bundna till ett parti. Det gör oss unika.