Nordens välfärdscenter

Diskrimineringsförbud – gör det någon skillnad?

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2011 14:24 CET

Den svenska funktionshinderspolitiken i ljuset av internationell utveckling 

Den internationella funktionshinderdagen den 3 december uppmärksammas varje år över hela världen med lite olika infallsvinklar. I år, 2011, arrangerar Nordens Välfärdscenter, Nordiska Handikappolitiska Rådet och Handikappförbunden, en eftermiddag kring den svenska funktionshinderspolitiken i ljuset av internationell utveckling som rör tillgänglighet och diskriminering.

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning är ett styrande dokument som påverkar hela världen. EU-direktiv styr till stora delar svensk lagstiftning. På senare år har EU arbetat med att koppla standardisering till lagstiftning för att på sikt motverka diskriminering och skapa ett tillgängligare samhälle. Sedan 2008 har Norge en lag som klassar otillgänglighet som diskriminering. Hur påverkar allt detta den svenska funktionshindersrörelsen?

Du som inte har möjlighet att delta på plats, kan ändå vara med genom att vi sänder via webb-tv. Sändningen kommer att teckenspråktolkas direkt.

För anmälan och program >>

Nordens Välfärdscenter är en institution under Nordiska ministerrådet.
Arbetet syftar till att främja inkludering av utsatta grupper, likabehandling av medborgarna, social solidaritet samt tillgänglighet och kvalité i fråga om sociala tjänster.