Arbetsmarknadsdepartementet

Diskrimineringsombudsmannens arbetsuppgifter förtydligas

Pressmeddelande   •   Feb 17, 2011 11:40 CET

Regeringen har idag torsdag beslutat att förtydliga Diskrimineringsombudsmannens (DO) uppgifter genom en ändring av myndighetens regleringsbrev. Anledningen till ändringen är bland annat de problem med långa handläggningstider, som myndigheten har haft. Regeringens beslut innebär att DO får i uppdrag att minska ärendebalansen och att särskilt redovisa hur myndigheten arbetar med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering.

Genom beslutet vill regeringen markera att både DO:s arbete med enskilda personers anmälningar om diskriminering och myndighetens förebyggande insatser mot diskriminering är centrala beståndsdelar i kampen för allas lika rättigheter i Sverige.

Ytterligare åtgärder kommer att vidtas för att stärka DO:s verksamhet. En genomlysning av myndigheten ska göras och en öppen rekrytering av en ny chef för Diskrimineringsombudsmannen ska ske.

- Ett starkt arbete mot diskriminering är centralt för bland annat integration och jämställdhet Diskrimineringsombudsmannen ska därför kunna uträtta sitt viktiga uppdrag med bästa möjliga förutsättningar. Personer som gör anmälningar om diskriminering måste få sin sak prövad snabbt och därför är en effektiv DO av yttersta vikt, säger integrationsminister Erik Ullenhag.


Kontakt:
Lena Hallerby
Pressekreterare hos Erik Ullenhag
070-301 47 90-------------------------
Läs mer
-------------------------
Regeringens arbete med diskrimineringsfrågor (http://www.regeringen.se/sb/d/11043)