Handikappsombudsmannen

Diskrimineringsskyddet brister

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2007 08:56 CET

– Det finns fortfarande stora brister i diskrimineringsskyddet. Det gör att många som upplever sig diskriminerade inte kan få upprättelse med hjälp av lagen, säger vik handikappombudsman Jenny Olausson.Handikappombudsmannen, HO, fick 2006 in totalt 524 anmälningar. Det visar HO:s årsredovisning som lämnas in idag. Cirka sex av tio anmälningar omfattas inte av de fyra lagarna som förbjuder diskriminering på grund av funktionshinder. Över hälften faller alltså utanför skyddet mot diskriminering.En stor del av dessa anmälningar handlar om bristande tillgänglighet. Det kan till exempel röra sig om att någon som använder rullstol inte kommer in på restaurangen eller att en person med en synskada inte kan ta del av menyn.– HO har länge påtalat bristerna i lagstiftningen, säger Jenny Olausson. Vi har också drivit på och bidragit med underlag till den kommitté som sett över diskrimineringslagstiftningen.


Diskrimineringskommittén har nu föreslagit ett mer heltäckande skydd mot diskriminering där bland annat bristande tillgänglighet omfattas. Förslaget håller just nu på att beredas.– Vi ser fram emot att hålen i den nuvarande lagstiftningen täpps igen. Det är först då skyddet mot diskriminering kan bli effektivt, säger Jenny Olausson.Arbetslivet är det område där flest anmäler diskriminering. Under 2006 tog HO emot 97 anmälningar enligt lagen som förbjuder diskriminering i arbetslivet på grund av funktionshinder. Det är en ökning med nästan 25 procent jämfört med året innan. Den första december skärptes lagen.Skärpningen innebär att anställda som inte får skäliga stöd- och anpassningsåtgärder kan anmäla arbetsgivaren för diskriminering. Det kan till exempel handla om att någon behöver ett röststyrningsprogram till sin dator, en hörselslinga i möteslokalen eller att trösklar tas bort.– När förändringen får genomslag kommer vi troligen få ännu fler anmälningar om diskriminering i arbetslivet. Det leder till att fler människor kan få upprättelse, säger Jenny Olausson.

Under 2006 tog HO också emot 86 anmälningar som rör den lag som förbjuder diskriminering vid till exempel köp eller hyra av varor, tjänster och bostäder. Lagen gäller även till exempel arbetsmarknadspolitiska åtgärder eller när man söker jobb via arbetsförmedlingen. Men än så länge finns det inget lagligt skydd mot diskriminering om någon behöver men inte får en stöd- eller anpassningåtgärd på till exempel en AMS-kurs.

– Detta visar återigen på bristerna i lagstiftningen idag. Det är beklagligt och innebär att det är en hel del ärenden som vi inte kan driva vidare. Men om förslaget till en ny diskrimineringslagstiftning går igenom kommer vi kunna driva många av den här typen av fall, säger Jenny Olausson.Förra året tog HO emot 9 anmälningar av studenter eller sökande till högskolan. Det är en minskning från förra året då vi fick in 18 anmälningar.HO tog också emot 24 anmälningar som rör den nya lagen mot diskriminering och kränkande behandling av barn och elever. Barn- och elevskyddslagen började gälla första april 2006 och är den senaste lagen mot diskriminering. Många anmälningar handlar om att skolorna är otillgängliga eller att elever inte har fått det stöd eller den anpassning som de behöver. Dessa fall omfattas inte heller av dagens diskrimineringslagstiftning.HO, Handikappombudsmannen, är en statlig myndighet som bevakar rättigheter och intressen för människor med funktionshinder. Huvuduppgiften är att se till att de fyra lagar som förbjuder diskriminering på grund av funktionshinder följs.

För mer information kontakta Torbjörn Andersson, vik verksamhetschef, tel. 08-20 17 70. Läs mer i HO:s årsredovisning 2006 som kan laddas ner på www.ho.se.