Sveriges ordförandeskap i Europeiska unionen

Diskussion om klimatförändringar och forskning

Pressmeddelande   •   Jul 14, 2009 08:34 CEST

Under dagens rådsmöte mellan jordbruks- och fiskeministrarna diskuterades bland annat klimatförändringarnas effekter med anledning av kommissionens rapport om jordbruket och klimatet.

- Dagens möte har varit konstruktivt med intressanta diskussioner om flera viktiga frågor. Klimatet är en av Sveriges viktigaste prioriteringar. Mötet visade att det både behövs stora insatser för att anpassa jordbruket till den nya verkligheten samt möjligheter för jordbruket att bidra till att minska utsläppen av växthusgaser, säger Sveriges jordbruksminister Eskil Erlandsson.

Jordbruksministrarnas diskussion om klimatförändringarnas effekter resulterade i många intressanta synpunkter från medlemsländerna. Dagens synpunkter ses som en inledning till de diskussioner om jordbruk och klimat som kommer att föras vid det informella jordbruksministermötet i Växjö i september. Med tanke på debatten som fördes idag förväntas en fortsatt intressant diskussion i Växjö.

När det gäller situationen på mjölkmarknaden presenterade kommissionen detaljerna i sitt förslag till förordning om förlängning av perioden för intervention av smör och skummjölkspulver under mötet. Frågan kommer därefter att behandlas vid jordbruks- och fiskerådet i oktober, då frågan kommer upp till beslut.

En givande diskussion fördes också utifrån kommissionens presentation av sitt meddelande om jordbruksforskning. Det kunde konstateras att en utvecklad jordbruksforskning krävs för att kunna svara upp mot det spektrum av framtida problem som måste lösas.

Therese Bengtsson
Pressekreterare hos jordbruksminister Eskil Erlandsson

+46 705 19 01 59


Elisabet Dahlén Jonsson
Biträdande pressansvarig vid Sveriges EU-representation i Bryssel

+32 476 50 50 22