Jämtlands Läns Landsting

Diskussioner kring förmåner och turismutveckling

Pressmeddelande   •   Okt 22, 2003 17:35 CEST

Landstingets revisorer har tidigare påpekat att de konstaterat att det delas ut andra rekryterings- och anställningsförmåner än de landstingsfullmäktige beslutade om 2003-02-19. Exempelvis nämner de glesbygdstillägg inom primärvården. Revisorerna föreslår att landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att snarast sammanställa samtliga rekryterings- och anställnings-förmåner som nyttjas - och att det utformas som en anvisning och tillämpningsföreskrift för förvaltningarna.

- Landstingsstyrelsen beslutade att remittera ärendet till personalpolitiska delegationen. Därefter ska det åter till landstingsstyrelsen, säger Maidie Wiklund, landstingsstyrelsen ordförande.

Ärende vidare till landstingsfullmäktige

Ansökan om medfinansiering av Mål 1 ” Turismutveckling i Jämtlands län” : Med utgångspunkt i resultaten från ” Turism 2000” , arbetet med regionala tillväxtavtalet för turism, gjordes ett handlingsprogram för turism i länet 2000-2006. Många insatser genomförs under fram till 2003 inom ramen för EG:s strukturfonder. Jämtland Härjedalen Turisms (JHT) ambition är att fullfölja programmet, men för det krävs fortsatt stöd från bl.a. medfinansiärer. ” Turismutveckling i Jämtlands län” är en del av programmet och det är alltså den delen den ansökan som lämnats in avser.

- Vi har konstaterat att ärendet inte har registrerats och handlagts korrekt. Men nu finns det ett finansierings-medgivande som visat sig vara juridiskt bindande. I praktiken är det alltså giltigt och vi måste därför ta upp detta till beslut nu. Medfinansieringen* kommer under hela projekttiden att belasta länsutvecklingsförvaltningens budget. De insatta totalt 2,5 miljoner kronorna ger projektet en uppväxling på 42 miljoner, förklarar landstingsstyrelsens ordförande Maidie Wiklund.

För ytterligare information:
Maidie Wiklund, landstingsstyrelsens ordförande, 070-670 08 36

* Medfinansieringen fördelas:
År 2003: 420 000 kronor
År 2004: 840 000 kronor
År 2005: 840 000 kronor
År 2006: 420 000 kronor