Displayit AB

Displayit AB genomför omvänd split

Pressmeddelande   •   Dec 12, 2003 09:01 CET

Vid extra bolagsstämma i Displayit AB den 11 juli 2003 beslutades att ändra bolagets bolagsordning för sammanläggning av aktier, en sk omvänd split varvid 100 aktier å nominellt 5 öre lades samman till en (1) aktie å nominellt 5 kr.

Vid stämman bemyndigades styrelsen att fatta beslut om avstämningsdag för samman-läggningen, vilket nu har skett. Sammanläggningen av aktier beräknas genomföras den 22 december 2003. Sista dag för handel med gammal aktie har bestämts till den 17 december 2003 och första dagen för handel med ny aktie har bestämts till den 18 december 2003.

För ytterligare information kontakta

Svante Lundqvist, VD, Displayit AB (publ)
Tfn 46 8 545 874 36
E-post svante.lundqvist@displayit.com
www.displayit.com

Anders Svensson, Ekonomidirektör, Displayit AB (publ)
Tfn + 46 8 545 874 41
E-post anders.svensson@displayit.com
www.displayit.com

Displayit levererar kundanpassade helhetslösningar på marknaden för Professionella Digitala Presentationslösningar, PDPu, i Norden. Verksamheten bedrivs i affärsområdena, Digital Signage, Digitala biografer och Kontrollrum. Bolaget är noterat Nordic Growth Market, NGM Equity. För mer information om Displayit och bolagets tjänster, vänligen besök www.displayit.com.