Displayit AB

DISPLAYIT: DOTTERBOLAGET DISPLAYIT SWEDEN AB STÄLLER IN BETALNINGARNA

Pressmeddelande   •   Mar 09, 2006 11:24 CET

Styrelsen för Displayit Sweden AB, som är ett dotterbolag till Displayit AB (publ), har beslutat att ställa in betalningarna. Displayit Sweden AB har under de senaste 3 åren förlorat i genomsnitt 20 MSEK årligen. Den negativa resultatutvecklingen har bromsats upp genom de tidigare aviserade kostnadsbesparingarna. Men resultatet bedöms trots det förbli negativt under överskådlig tid.

Den underliggande affären kännetecknas av en lång införsäljningstid för projekten, vilket medför att det är svårt att bedöma när avsluten sker. Branschen kännetecknas av hård prispress då merparten av konkurrenterna uppvisar svag lönsamhet.

För Displayit AB (publ) och Displayit-koncernen innebär betalningsinställelsen negativa resultatmässiga konsekvenser på ca 5 MSEK. Det bör dock noteras att med den resultatutveckling som bolaget uppvisar hade koncernens årsresultat påverkats med ett betydligt högre belopp om verksamheten drivits vidare.

Samtidigt förbättras koncernens likviditet då Displayit Sweden AB har ett kraftigt negativt kassaflöde. Fortfarande föreligger ett kapitalbehov för att täcka förfallna skulder och ge förutsättningar för en lönsam strukturerad tillväxt i kvarvarande enheter. Kapitalbehovet kommer att tillgodoses genom en riktad nyemission som beräknas vara avslutad i början av april.

Koncernen kommer att ha ett eget kapital på ca 25 MSEK efter betalningsinställelsen.

Huvudverksamheterna inom Displayit-koncernen, Spectra Stage & Event Technologies AB och Gyro Media AB har startat året enligt plan och uppvisar ett positivt kassaflöde under januari och februari.


För ytterligare information kontakta
Hans Aulin, VD Displayit Sweden AB
Tfn +46 734 177 127
e-post hans.aulin@displayit.com


Hans Dahlin, VD, Displayit AB (publ)
Tfn +46 706 452 100
e-post hans.dahlin@displayit.comwww.displayit.comDisplayit levererar kundanpassade helhetslösningar på marknaden för Professionella Digitala Presentationslösningar, PDPu, i Norden. Verksamheten bedrivs i affärsområdena, Digital Signage, Digitala biografer och Kontrollrum. Bolaget är noterat Nordic Growth Market, NGM Equity. För mer information om Displayit och bolagets tjänster, vänligen besök www.displayit.com.