Displayit AB

DISPLAYIT FÖRSTÄRKER AFFÄRSOMRÅDET BUSINESS EVENT GENOM ETABLERING I GÖTEBORG.

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2005 14:47 CEST

Displayit har beslutat att förstärka affärsområdet Business Event genom en etablering i Göteborg. Bakgrunden till beslutet är främst en ökad kundefterfrågan. Verksamheten bedöms kunna generera 6-8 MSEK redan första året. Vidare har även beslutats att samla samtliga tre dotterbolags Göteborgsverksamheter till en gemensam lokal.

Den 1 november 2005 kommer Displayits dotterbolaget Gyro Media AB att öppna sitt Göteborgskontor. Gyro Media representerar affärsområdet Business Event vars affärsidé innefattar helhetslösningar och projektledning inom ljus-, ljud och bildteknik mot främst kundkategorin eventproducenter.

"Beslutet att etablera Gyro Media i Göteborg känns både strategiskt riktigt och rätt i tiden. Bakgrunden till beslutet är främst en ökad efterfrågan på bolagets tjänster samtidigt som vi på ett tydligare sätt kan utnyttja vår geografisk styrka. Jag bedömer att Gyro Medias Göteborgskontor kommer att kunna generera en omsättning mellan 6-8 MSEK redan under 2006." säger Displayits VD, Hans Dahlin.

Ansvarig för Gyro Medias Göteborgsverksamhet kommer att bli Anders Hansson. Anders har en gedigen branschkunskap och bred erfarenhet från teknisk projektledning. Anders kommer närmast från rollen som regionchef för systerbolaget Spectra Stage & Event Technologies AB.

Allt under samma tak i Göteborg

Vidare har beslutats att samtliga dotterbolags Göreborgsverksamheter från och med den 1 januari 2006 kommer att sitta i samma lokaler. Verksamheten samlas till Spectras tidigare lokaler på Varholmsgatan 2 i Kungstens Industriområde. Detta beräknas ge en årlig besparing på om drygt 0,6 MSEK.

"Det känns mycket tillfredsställande att på så kort tid efter samgåendet kunna presentera två så påtagligt positiva effekter för koncernen, inte enbart i besparingshänseende utan även affärsmässigt." - avslutar Hans Dahlin, VD för Displayit.

För ytterligare information kontakta

Hans Dahlin, VD, Displayit AB (publ)
Tfn +46 8 545 807 50
E-post hans.dahlin@displayit.com
www.displayit.com
Displayit levererar kundanpassade helhetslösningar på marknaden för Professionella Digitala Presentationslösningar, PDPu, i Norden. Verksamheten bedrivs i affärsområdena, Digital Signage, Digitala biografer och Kontrollrum. Bolaget är noterat Nordic Growth Market, NGM Equity. För mer information om Displayit och bolagets tjänster, vänligen besök www.displayit.com.