Displayit AB

Displayit levererar ny standard för övervakning i räddningscentral

Pressmeddelande   •   Dec 12, 2003 14:32 CET

Idag invigdes Räddningscentral Norr, en av tre räddningscentraler i
Stockholm. Displayit har på uppdrag av Södra Roslagens
Brandförsvarsförbund, fungerat som övergripande system-integratör
gällande den digitala presentationslösningen i lednings och
kontrollrumsmiljön.

Den tekniska plattformen för övervakning medför en mer effektiv
ledning, samverkan och kommunikation inom räddningsverksamheten.
Lösningen är den första installationen i sitt slag i Sverige.
Räddningsverket har minst en räddningscentral per län i riket.

"Med Displayits tekniska lösning som grund, förbättrar vi både
överblick och erhåller en väsentligt förbättrad ledning och
kommunikation mellan stabsbefäl och operatörer", säger Anders Fridborg,
funktionsansvarig för Larm och Ledning på Södra Roslagens
Brandförsvars-förbund.

"Detta är en strategiskt viktig order för Displayit eftersom
Räddningscentral Norr står modell för den framtida utvecklingen av
övriga Räddningscentraler i Sverige", säger Svante Lundqvist, VD i
Displayit.

För ytterligare information kontakta:

Svante Lundqvist, VD, Displayit AB (publ)
Tfn 46 8 545 874 36
E-post svante.lundqvist@displayit.com
www.displayit.com

Michael Fredin, Business Manager, Controlroom, Displayit Sweden AB
Tfn 46 8 545 807 50
E-post michael.fredin@displayit.com
www.displayit.com

Anders Fridborg, 1:e Brandförsvararingenjör, Södra Roslagens
Brandförsvarsförbund
Tfn + 46 8 792 99 00