Displayit AB

Displayit levererar övervakningsdisplayer åt norska Navtek

Pressmeddelande   •   Maj 17, 2004 11:11 CEST

Displayit har tecknat avtal med det Norska bolaget Navtek gällande försäljning av övervakningsdisplayer. Det totala ordervärdet beräknas till 2,4 MSEK

Det Norska bolaget Navtek utvecklar och säljer professionella övervakningssystem åt sjöfartsindustrin. Bolaget är världsledande och har återförsäljare över hela världen. Bland kunderna finns såväl civila och militära aktörer.

Displaylösningen från Displayit kommer att utgöra basen för visuell överblick i ett system för bevakning av kuster och hamnområden. Displayit kommer bl.a. att leverera 12 stycken 67" Clarity Lion projektionskuber. Valet av skärmlösning baseras främst på skärmarnas mycket goda bildåtergivning, driftsäkerhet samt dokumenterade låga drifts och underhållskostnader.

Navteks Marknadsdirektör, Ole Sandberg kommenterar affären, "För oss var det av avgörande vikt att arbeta med en partner som kunna infria våra högt ställda krav. Inte bara på hårdvaran, utan även med erfarenhet inom service, drift och underhåll."

"Affären i Norge skall ses som ett ytterligare steg på vägen att etablera Displayit- koncernen som en Nordisk aktör. De partnerskap Displayit har i Norden skall vi givetvis fortsätta att vårda väl samtidigt som vi aktivt inleder nya affärsrelationer med intressanta partners." menar Svante Lundqvist, VD i Displayit.

Marknaden för Displayits affärsområde Digital Control, fortsätter att utvecklas starkt, i takt med att överblick och övervakning spelar en större roll i allt fler verksamheter. Displayit bedömer att marknadssegmentet Digital Control kommer att växa kraftigt de närmaste 3-4 åren och uppnå en marknadsstorlek på 300-400 MSEK.

För ytterligare information kontakta

Svante Lundqvist, VD, Display It AB (publ)
Tfn 08 545 807 50
E-post svante.lundqvist@displayit.com
www.displayit.com

Ytterligare information kring Navteks verksamhet finns på www.navtek.no


Displayit levererar kundanpassade helhetslösningar på marknaden för Professionella Digitala Presentationslösningar, PDPu, i Norden. Verksamheten bedrivs i affärsområdena, Digital Signage, Digitala biografer och Kontrollrum. Bolaget är noterat Nordic Growth Market, NGM Equity. För mer information om Displayit och bolagets tjänster, vänligen besök www.displayit.com.