Vätgas Sverige

Disputation: Full gas mot en (o)hållbar framtid

Pressmeddelande   •   Sep 24, 2010 10:31 CEST

Disputation: Full gas mot en (o)hållbar framtid

En skildring av förväntningarna på vätgas och bränsleceller 1978 – 2005

Den 15 oktober klockan 13-15, Linköpings universitet

Martin Hultman disputerar med en avhandling som undersöker hur bränsleceller och vätgas under olika tidpunkter beskrivits som delar i ett framtida svenskt energisystem 1978 – 2005. Startpunkten för avhandlingen motiveras av att en mängd böcker, rapporter och tidningsartiklar då publicerades, vilka beskrev hur vätgas och bränsleceller kunde vara delar i olika framtida samhällen. Avhandlingen avslutas när en annan bild av framtiden är inflytelserik, nämligen den om en framtida vätgasekonomi.

Martin Hultman analyserar bland annat utredningar, böcker och artiklar för att undersöka vilka aktörer som beskriver tekniken, på vilket sätt tekniken konstrueras samt hur dessa förflyttas och förändras under olika tidsperioder. Avhandlingens empiri undersöks tillsammans med teori om utopier och förväntningar på teknik samt tidigare forskning om svensk energi- och miljöpolitik.

I slutkapitlet diskuteras resultaten utifrån tre teman, med början i omdaningar över tid med fokus på aktörer, argument och teknik. Därefter diskuteras föreställningar om hur tekniken byggdes upp till nya höjder mellan 2000-2005. Bland annat diskuteras hur tekniska, ekonomiska, miljörelaterade och säkerhetsmässiga förväntningar skapades bland annat med hjälp av starka metaforer som vatten, vägkartan och marknaden. Slutligen diskuteras vätgasekonomin som en ekologiskt modern utopi.

Kontaktperson Martin Hultman

Vätgas Sverige är ett partnerskap som arbetar för att underlätta en introduktion av vätgas och bränsleceller i samhället. Medlemmar och finansiärer kommer från näringsliv, institut, kommuner, regioner, nationella myndigheter och föreningar. Verksamheten bedrivs i form av en ideell förening och består av en styrelse, ett kansli och ett fyrtiotal medlemmar.

Vår syn på vätgasens roll som energibärare är balanserad och långsiktig. Vi ser att vätgas- och bränslecellsområdet nu utvecklas mycket starkt och tillsammans med andra energitekniker kommer det möjliggöra framtidens mer hållbara och effektiva energiförsörjning.