TU, Tidningsutgivarna

Distansmöten sparar pengar åt medieföretag Miljövinster en sidoeffekt – inte ett primärt motiv

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2011 12:38 CET

Medieföretag kan spara mycket pengar genom att satsa på möten på distans. Men det finns också fallgropar. Sociala konventioner och värderingar spelar stor roll för framgångarna med distansmöten. Det visar forskning från Centre for Sustainable Communications vid KTH där TU medverkat.

Ny teknik gör det lättare för företag att ersätta långa resor till möten med möten på distans. Miljövinsterna är uppenbara och dessutom kan företag spara mycket tid och pengar med den nya tekniken.

Hur man kan få möten på distans att fungera utreds i ett nyligen avslutat forskningsprojekt som genomfördes under 2009 och 2010 av Centre for Sustainable Communications, KTH, i samarbete med Tidningsutgivarna (TU) och fyra medieföretag.

Trots fördelarna används distansmöten idag i relativt liten utsträckning på de medieföretag som deltog i studien.

Olika typer av teknik är nödvändigt för att genomföra möten på distans. Och sociala konventioner påverkar synen på tekniken och användningen.  Studien visar att det krävs mer kunskap om möjligheter med distansmöten, den inblandade tekniken, drivkrafter, attityder, besparingsmöjligheter, och tydligare riktlinjer för tjänsteresor på företagen.

Teknisk utrustning - fördelar och fallgropar

I forskningsprojektet genomfördes miljöbedömningar med så kallad livscykelanalys för olika möteslösningar på distans samt för möten som innebar resor. Samtliga studerade möteslösningar på distans innebar lägre utsläpp av växthusgaser och lägre energianvändning än motsvarande möten som innebar resor, antingen med bil eller med flyg.

Att tillverka avancerad utrustning med många stora dataskärmar medför betydande miljöpåverkan. För miljöförbättring behöver dessa konferenssystem användas i relativt stor utsträckning och verkligen ersätta resor. Miljöeffekten kan till och med bli negativ för de företag som köper in utrustning som sedan blir stående oanvänd.

Enligt deltagarna i studien fungerade möten på distans bäst för korta möten med ett begränsat antal medverkande. Själva tekniken kan också ha en avskräckande effekt. Viktigaste skälet för distansmöten är kostnadsbesparingar. Att man inom företagen tar hänsyn till miljön, och i vissa fall vägleds av en miljöpolicy, verkade snarast vara en sidoeffekt än en verklig drivkraft för möten på distans.

Forskning kring drivkrafter och hinder för införande och användning av medierade möten fortsätter nu i ett nytt projekt vid Centre for Sustainable Communications, där partnerföretag från mediesektorn ingår, men även partners från andra sektorer.

För mer information, kontakta:

Malin Picha, projektledare bransch- och utvecklingsfrågor TU
Tel: 08-692 46 09, 070-992 22 79
E-post: malin.picha@tu.se

Forskningsprojektet genomfördes under 2009 och 2010 av Centre for Sustainable Communications, KTH, i samarbete med Bonnier, Stampen och Tidningsutgivarna (TU). Läs mer om projektet på http://www.sustainablecommunications.org/research/newspaper/

Kontaktpersoner på Centre for Sustainable Communications är Minna Räsänen, mira@kth.se eller 08-790 64 53 och Åsa Moberg, asa.moberg@abe.kth.se eller 08-790 64 53.

TU är en branschorganisation som arbetar för fria och konkurrenskraftiga medier för en öppen demokrati.