BasKraft

Distansutbildning i ledarskap för skolan ger högskolepoäng och bättre skolutveckling

Pressmeddelande   •   Mar 11, 2015 08:58 CET

Kursen Leda och driva utveckling är en uppdragsutbildning som BasKraft tagit fram på uppdrag av skolchefer i Sollentuna, Södertälje och Stockholm stad. den genomförs i samarbete med Johanson & Bäck och Högskolan Dalarna. Det är en distansutbildning som ger 7,5 högskolepoäng.

Första årets deltagare är ett 40-tal förstelärare, arbetslagsledare och skolledare som under ett läsår lär sig tillämpa den ledarskapsprocess som krävs för att lyckas med utvecklingsarbete. Kursen ger deltagarna arbetssätt, kompetens och smarta verktyg för utveckling som deltagarna sedan tränar i sitt vardagliga arbete att utveckla sin verksamhet.

"Kursen är mer handledning än kurs" säger en rektor för en skola i södra Stockholm som går kursen tillsammans med sina biträdande rektorer. "Jag har krav på mig från mina chefer att utveckla vår verksamhet och kursen ger mig metoder och verktyg som jag kan tillämpa i det arbetet".

"Utvärderingen halvvägs genom kursen har varit överväldigande positiv" säger Gabriel Montgomery initiativtagare och huvudlärare. Trots det vilar kursledningen inte på lagrarna utan har hittat ett sätt att göra kursen ännu mer anpassad till deltagarnas behov.

I nästa version kommer kursen delas i två spår. Det första spåret är för förstelärare, arbetslagsledare och utvecklingsledare som arbetar med grupper och kollegialt lärande i första hand. Det andra spåret är för skolledare som arbetar med hela skolor och organisatoriskt i första hand. I den kursen kommer det ingå individuell handledning i systematiskt kvalitetsarbete för att ytterligare stärka deltagarnas förmåga att tillämpa innehållet i sin vardag. Se bifogade film och presentationsmaterial för mer info om kursen Leda och driva utveckling.

Leda och driva utveckling i skolan distansutbildning med högskolepoäng from Gabriel Montgomery

BasKraft hjälper team, grupper och organisationer öka sin förmåga att skapa fantastiska resultat tillsammans.

Våra kunders behov är ofta att skapa tillväxt, ställa in organisationen efter en ny strategi, synkronisera verksamhetsdelar till en fungerande helhet eller öka förmågan att skapa meningsfulla resultat.

www.ledaochdriva.org    www.baskraft.se   gabriel@ledaochdriva.org