Biolight International AB

DISTRIBUTIONSAVTAL TECKNAT MED FINSKA STERIPOLAR OY

Pressmeddelande   •   Aug 17, 2007 08:36 CEST

Biolight har tecknat ett avtal med det finska medicintekniska företaget Steripolar OY. Det är det andra distributionsavtalet för en utländsk marknad som tecknats under sommaren. Fram till slutet av december ska Steripolar, i samarbete med ett antal finska sjukhuskliniker, utvärdera Biolights ljusbaserade sårläkningsmetod. Därefter skall minimikvantiteter fastställas. Avtalet ger Steripolar exklusiv rätt att marknadsföra och försälja Biolights instrument och behandlingsprogram till den finska sjuk- och äldrevården.

- Vi har tidigare antytt att intresset för Biolights ljusbehandlingsmetod har ökat i Europa. Förra månaden berättade vi att avtal hade undertecknats med ett norskt företag. Nu kan vi berätta om ytterligare ett avtal med en framstående aktör på en utländsk marknad. Dokumenterat skickliga finska bolaget Steripolar vill gärna kunna erbjuda vår behandlingsmetod till sina kunder och en bättre och mer erfaren samarbetspartner hade vi inte kunnat hitta, berättar Biolights VD, Claes Holmberg.

- Tillsammans med mina medarbetare har jag under sommaren gått igenom Biolight® och den kliniska dokumentationen. Vi har sett tillräckligt för att bli övertygade om att den här metoden fungerar så bra som Biolight påstår, berättar Kaj Dahlström, CEO i Steripolar OY. Vi räknar med att den finska lanseringen av Biolight® påbörjas i februari 2008 men först vill vi att ett antal finska vårdenheter upprepar de tester som gjorts i Sverige, avslutar Kaj Dahlström.

Finska Steripolar är ett av flera europeiska företag som på senare tid kontaktat Biolight för att diskutera distributionssamarbete. De olika företagen representerar flera viktiga marknader i Europa och har samtliga en stark ställning på den egna sjukvårdsmarknaden. De pågående diskussionerna har stärkt oss i uppfattningen att det nu uppstått ett genuint intresse för ljusbehandling och Biolight kommer därför att prioritera upp en internationell etablering av metoden i samarbete med partners med stark nationell representation på respektive marknad.


Parallellt med detta kommer vi att med våra egna säljresurser fortsätta vår fokuserade bearbetning av den svenska äldrevården och svenska sårvårdskliniker, avslutar Claes Holmberg.

För ytterligare information se Biolights nya hemsida: www.biolight.se eller kontakta

Claes Holmberg, VD Biolight International AB, 08-622 52 70, 0708-25 45 47, E-post: claes.holmberg@biolight.se


Biolight International AB (publ) är ett medicintekniskt företag som erbjuder vården lösningar som bygger på företagets patenterade metod för användandet av pulserande monokromatiskt ljus. Därigenom vill företaget signifikant reducera läkningstider och minska behandlingskostnader samt öka patienternas livskvalitet. Genom systematiskt utförda kliniska prövningar bygger Biolight successivt ut den vetenskapliga basen för att förankra metoden inom sjukvården. Under de senaste åren har Biolight fokuserat på ett fåtal applikationsområden med sårläkning i centrum