ICT Fastigheter

Diverse information från ICT Norden Fastigheter AB

Pressmeddelande   •   Sep 24, 2008 09:26 CEST

(Aktietorget: ICAP)

ICT Fastigheter
- har sålt en fastighet i Lindesberg
Försäljningspriset uppgår till bokfört värde, 1,6 Mkr, och ger ett likviditetstillskott på 1 Mkr. Tillträdesdag är den 1 oktober 2008.

- har nytt huvudkontor
Bolaget har flyttat huvudkontoret från Handelshuset i Lindesberg till Företagshotellet i Frövi.

- har ny webbadress
Den nya adressen www.ictfastigheter.se är i överensstämmelse med bolagets namn. Hemsidan har samtidigt fått en ny design.

- har tecknat swap-avtal för huvudparten av sina lån (90 Mkr)
Avtalet löper på 3 månader i taget och medför att ICT Fastigheter den 28 november kommer att erhålla en återbetalning av cirka 151 Tkr för denna period.

- har bytt redovisningsbyrå
Tjänsten sköts numera av Ernst & Young. ICT Fastigheter får därmed en bättre tjänst till ett lägre pris.


Kort om ICT Fastigheter:

ICT Fastigheter förvärvar och förvaltar fastigheter i mindre och medelstora svenska städer, där priserna är lägre än i storstäderna och där risken bedöms vara låg. ICT Fastigheter inriktar sig i huvudsak på bostadsfastigheter. Vid förvärv erlägger ICT Fastigheter i regel cirka 25 procent av köpeskillingen i form av egna aktier.

För ytterligare information kontakta:
ICT Norden Fastigheter AB (publ)
Matti Lilljegren
Verkställande direktör

Telefon: 0581-150 18
Mobil: 0703-685 675
E-post: matti@ictfastigheter.se
Hemsida: www.ictfastigheter.se