Division By Zero

Division By Zero förlänger teckningstiden

Pressmeddelande   •   Dec 04, 2013 10:32 CET

Med hänvisning till att diskussioner med investerare pågår har styrelsen för Division By Zero AB (publ) beslutat att förlänga teckningstiden i den pågående nyemissionen till och med den 13 december 2013.

Bolaget har nyligen offentliggjort att man tecknat avtal med Östersunds kommun om köp av fem stycken jDome BikeAround system, vilket har ökat intresset kring nyemissionen.

Avräkningsnotor kommer att per den 4 december 2013 skickas ut till de investerare som hittills tecknat sig i nyemissionen.

Erbjudandet i sammandrag:

Teckningstid  till och med 13 december 2013
Teckningskurs  18 kr/aktie
Emissionsbelopp  10,8 Mkr
Minsta teckningspost  500 aktier
Värdering före emissionen  15,2 Mkr

För mer information:

Anders Frisk, vd för Division By Zero AB, tel. 08-12 44 88 55

Carl Johan Högbom, vd för Alternativa aktiemarknaden tel. 08 -673 17 90

Division By Zero marknadsför jDome®BikeAround™ som är ett aktivitets- och träningsverktyg inom vården och används bl.a. för rehabilitering av äldre personer i allmänhet och demens- och strokepatienter i synnerhet. Bolaget har redan nu etablerat drygt 15 referenskunder sedan lanseringen i mars 2013 med marknads-ledande Vardaga och Östersunds Kommun som största kunder.

På sikt räknar Division By Zero med att kunna erbjuda hela rehabiliteringsmarknaden en individuell online-baserad plattform för träning och uppföljning i hemmiljö, som medger tätare kontakter med din terapeut, poängterar John Nilsson, tekniskt utvecklings-ansvarig och grundare av bolaget.