Landstinget Gävleborg

Divisionscheferna tar över ledningen för länets sjukvård

Pressmeddelande   •   Aug 14, 2007 14:33 CEST

Vid månadsskiftet tar landstingets fem divisionschefer över det operativa ansvaret för hälso- och sjukvården i länet. Samtidigt knyts nya personer till koncernledningen och konsultsamarbeten avslutas.
– Divisionscheferna är redo att ta över redan nu. På så sätt kan de arbeta fram bästa möjliga förutsättningar för en bra start på den nya organisationen som börjar gälla från årsskiftet, säger landstingsdirektör Svante Lönnbark.

Landstinget Gävleborg är i omvandling från förvaltningar med begränsade ansvarsområden till divisioner med länsövergripande ansvarsområden. Arbetet har pågått intensivt det senaste året och målet är en vård på med lika kvalitet och tillgänglighet oavsett var man bor.
Under våren rekryterades fem divisionschefer som redan från och med september kommer att ta över det operativa ansvaret för länets hälso- och sjukvård.
– Divisionscheferna har haft god tid på sig under våren att sätta sig in i verksamheterna så övergången lär gå bra. Dessutom har fyra divisionschefer en gedigen bakgrund i Landstinget Gävleborg, säger Svante Lönnbark.

Av de nuvarande förvaltningscheferna har Gunnar Jansson, Hudiksvalls sjukhus, Kjell Norman, Psykiatri och Habilitering, och Berit Fredricsson, Primärvården Gästrikland, rekryterats till nya bredare uppdrag som divisionschefer. Övriga förvaltningschefer kommer att fortsätta att bistå divisionscheferna under resterande del av året.
Uppdelningen är att divisionscheferna i samråd med förvaltningscheferna fattar beslut om framtiden i Hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp. Förvaltningscheferna fortsätter precis som vanligt att fatta beslut om de åtgärder som krävs under resterande del av året samt ansvara för att sammanställa bokslutet för 2007.

Redan nu är det klart att Bollnäs sjukhusdirektör Jan-Olov Strandell knyts till landstingsdirektören som ansvarig för närvården i länet. Koncernledningen förstärks även med läkare Stefan Back som blir medicinsk rådgivare åt landstingsdirektören. De båda ska bland annat bidra med analyser som ligger till grund för de prioriteringar som görs i hälso- och sjukvården.
– Att utveckla närvården och följa nya läkemedel och behandlingsmetoder är viktigt för att höja kvaliteten i vården. Då är det naturligt att ha specialistkompetens inom dessa områden i koncernledningen, säger Svante Lönnbark.

Att divisionscheferna tar över ledningen av hälso- och sjukvården innebär också att behovet av konsultstöd på Gävle sjukhus minskar. Avtalet med Ledningsbolaget ses över och den del som omfattar sjukhusdirektören, Jan Olof Henriksson, på Gävle sjukhus sägs upp från och med månadsskiftet. Den del av avtalet som rör biträdande sjukhusdirektören Lars Gunnarsson fortsätter däremot till årsskiftet som planerat. Förändringen av avtalet med Ledningsbolaget innebär en besparing på cirka 680 000 kronor. Sammanlagt har avtalen med Ledningsbolaget, som påbörjades för två år sedan, hittills kostat cirka 11 miljoner kronor.
– Vi ska ha konsultstöd när det är motiverat, inte annars. Med divisionscheferna på plats behövs inte längre konsulter i samma utsträckning, säger Svante Lönnbark.
– Konsultstödet var viktigt för att vända trenden på Gävle sjukhus. Under Jan Olofs tid som sjukhusdirektör har sjukhusets underskott nästan halverats.

Mer information
Svante Lönnbark, landstingsdirektör, 070-559 28 19

Se även tidigare nyheter
Divisionschefer har utsetts
Landstinget inför divisioner istället för förvaltningar

Fakta Ledningsbolaget
Ledningsbolaget anlitades första gången sommaren 2005 och analyserade då slutenvården i landstinget. Samma arbete har senare genomförts inom primärvården. Via Ledningsbolaget har landstinget även hyrt in en biträdande sjukhusdirektör på 100% och en sjukhusdirektör på 75% till Gävle sjukhus. Under den tid Ledningsbolaget har varit inhyrt har underskottet på Gävle sjukhus nästan halverats. Utöver det har ytterligare en konsult hyrts in i omgångar med fokus på primärvården.
Avtalet med Ledningsbolaget har reviderats tre gånger och har hittills kostat cirka 11 miljoner kronor.