Divvit

Divvit och Linnéuniversitetet gör e-handlares data mer lättförståelig

Press Release   •   Aug 25, 2016 12:02 CEST

Tillgång till data är sällan problemet, men att förstå vilka frågor som är relevanta att ställa och att sedan kunna uttyda svaren är fortfarande en stor utmaning för de flesta e-handlare. För att göra ännu mer komplicerad data tillgänglig för sina kunder inleder nu Divvit ett samarbete med Linnéuniversitetet och Andreas Kerren, professor i Visual Analytics och Informationsvisualisering.

Med Divvits analysverktyg kan alla e-handlare på ett enkelt och lättöverskådligt sätt börja använda all sin data till att förbättra sin försäljning. Det är också Divvits stora mängd av data och fokus på e-handelns speciella utmaningar som gör att professor Kerren ser många möjligheter och nytta för sin forskning i ett samarbete med Divvit.

“Informationsvisualisering (InfoVis) är ett forskningsfält som fokuserar på visualisering och olika interaktionstekniker för att hjälpa människor att förstå och analysera data”, säger professor Andreas Kerren och fortsätter: “Jag är övertygad om att vårt samarbete med Divvit kommer att ge mig och Linnéuniversitetet en helt unik inblick i ny, spännande och komplex e-handelsdata som på ett positivt sätt kommer att kunna bidra i vår forskning.”

I ett första steg innebär samarbetet att man till hösten utlyser ett exjobb för master-studenter där data analyseras utifrån perspektivet: Vägen fram till köpet. Arbetet kommer att utföras under ledning av Professor Kerren men exjobbet kan sökas av studenter från alla universitet. Faller allt väl ut hoppas Divvit och Linnéuniversitetet på att med hjälp av bidrag från EU kunna anställa en doktorand som dedicerat kan ägna sig åt samarbetet.

Divvits VD, David Linell fyller i: “Vi drog ut ca 200 000 ordrar som körts genom Divvits analysverktyg och såg att varje lagd order föregås av i snitt 3,3 besök hos e-handlaren. Nästan vartannat köp görs direkt, vid det första besöket, men när det inte blir ett köp vid första besöket så krävs i genomsnitt fem besök till innan ett köp till slut blir av. Så vad behöver man då som e-handlare veta mer och hur ska den kunskapen presenteras så att det blir lätt att optimera och följa upp marknadsföring och försäljning? Samarbetet med professor Kerren och Linnéuniversitetet betyder att Divvits kunder får del av de senaste lärdomarna i det starkt växande området Visual Analytics, men kanske mest konkret att de får tillgång till ännu fler effektiva InfoVis-tekniker i Divvits plattform.”