LRF, Lantbrukarnas Riksförbund

Djurägare vill ha kvar statliga distriktsveterinärer

Pressmeddelande   •   Aug 14, 2007 14:02 CEST

LRF och en rad andra organisationer som företräder ägare av lantbruksdjur, säger nej till Veterinärutredningens förslag att avveckla distriktsveterinärerna. Sommarens utbrott av den allvarliga grissjukdomen PRRS visar tydligt på vikten av en väl fungerande organisation i fält.

Staten bör dra sig ur veterinärmarknaden genom att distriktsveterinärerna privatiseras. Det föreslår utredaren Bo Jonsson. LRF anser dock i sitt remissvar att utredaren tagit för lätt på privatiseringens konsekvenser för smittskyddet och djurskyddet i glesbygd.

– För att klara jourberedskapen krävs veterinärservice dygnet runt, landet runt. Djurskyddet tror vi blir svårt att klara i djurglesa områden om alla distriktsveterinärer privatiseras, befarar Sten-Olof Dimander, djurhälsoansvarig på LRF.
Utbrottet av grissjukdomen PRRS i Skåne i juli visar tydligt på värdet av en väl fungerande och snabbt mobiliserbar smittskyddsorganisation. Utbrottet visar också hur viktigt samarbetet mellan staten och näringen är och hur effektiv bekämpningen blir då allt fungerar perfekt.
Sommarens PRRS-utbrott konstaterades vid ett veckoslut i semestertider, men redan samma helg kunde Svenska Djurhälsovården och distriktsveterinärerna utföra viktiga provtagningar och inleda smittspårning på gårdarna. En månad efter utbrottet är det visserligen för tidigt att helt blåsa faran över, men mycket tyder på att Sverige tack vare sin nuvarande veterinärorganisation med tydliga ansvar och roller för staten och näringen lyckats utrota PRRS.
– Vi är mycket tveksamma till om det gått att rekrytera tillräckligt många privata veterinärer tillräckligt snabbt och få dem att samarbeta lika bra. Det är ett av de tyngsta skälen till att LRF motsätter sig en privatisering. Men vi är samtidigt inte helt nöjda med den nuvarande situationen, utan förändringar måste ske, säger Sten-Olof Dimander.

För mer information, kontakta:
Sten-Olof Dimander, djurhälsoansvarig LRF, 08-787 51 13, 070-368 54 94

Presskontakt Lena Johansson,
tel: 08-787 51 64,
mobil: 070-553 99 31