Svenska Blå Stjärnan

Djurens dag 4 oktober

Pressmeddelande   •   Okt 03, 2016 10:10 CEST

Foto: Hanna Fridh

Den fjärde oktober är inte bara kanelbullens dag, utan också djurens. Djurens dag är en internationell temadag som uppmärksammas över hela världen för att belysa djurens situation och välmående.

Djurens dag startade redan 1931 av ekologer i Italien, för att lyfta fram den svåra situationen för hotade djurarter. Datumet fjärde oktober valdes för att Franciskus av Assisi, alla djurens skyddshelgon, tillägnats dagen. Numera firas dagen för att uppmärksamma djurskydd och djurrätt. I Sverige ordnar Svenska Blå Stjärnans olika förbund och ungdomsavdelningar en rad olika aktiviteter runtom i landet, och även andra djurskydds- och djurrättsorganisationer uppmärksammar dagen.

Sverige har en av världens strängaste djurskyddslagar men det finns fortfarande områden där den kan bli ännu bättre. Hösten 2011 presenterades ett förslag på förbättringar av lagen. Syftet var att säkerställa ett gott djurskydd, en god djurhälsa och främja respekten för djur och deras välfärd.

Svenska Blå Stjärnan arbetar för att öka medvetenheten hos allmänheten och med kompetensutveckling för djurintresserade i alla åldrar. Alla djur har rätt till ett gott och värdigt liv anser vi, säger generalsekreterare Kristin Sundström. 

Presskontakt

Kristin Sundström, generalsekreterare Svenska Blå Stjärnan
Tel: 08-629 63 80, 0708- 58 12 17 kristin.sundstrom@svenskablastjarnan.se

Svenska Blå Stjärnan har samhällets uppdrag att ta hand om djuren vid kriser, katastrofer, utbrott av smitta och andra händelser som kan drabba djuren. Runt om i landet finns 2 300 utbildade Stjärnor som kan rycka ut och vaccinera djur, tvätta oljeskadade fåglar samt ta prover på djur och beten. Våra medlemmar har hög kompetens och kan utföra provtagning, smittspårning, sanering, djurskötsel, ge stöd till drabbade djurägare och arbeta med oljesanering av vilt. Uppdragen kommer från bland andra Jordbruksverket, länsstyrelser, kommuner, näringen och Strålsäkerhetsmyndigheten. I somras var Blå Stjärnor på plats för att hjälpa Jordbruksverket kring utbrottet av mjältbrand i Omberg. Förutom vårt viktiga samhällsuppdrag har vi en massa föreningsaktiviteter för alla djurintresserade. Mer information finns på www.svenskablastjarnan.se

Bifogade filer

PDF-dokument